Kuvituskuva, ihmisiä koneen äärellä

TTDLoikka

Työhyvinvointia tuottava digiloikka – hyvinvointia datataloudesta ja automaatiosta

Datatalouden ja automaation tuomat työelämän muutokset haastavat tietotyöläisten osaamista ja kykyä hallita omaa työkuormaa. Positiivinen rakennemuutos haastaa yrityksiä etsimään ja kouluttamaan työvoimaa uusin tavoin, ja saman aikaisesti korona-aikana tehdyt digiloikat ovat asettuneet osaksi monien yritysten arkea. Vaikutukset näkyvät erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joissa puuttuva osaaminen ja vähäiset resurssit haasteisiin tarttumiseksi saattavat jarruttaa yrityksen kasvuhaaveita ja liiketoimintaa.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama TTDLoikka-hanke käynnistettiin Turun yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun välisenä yhteistyönä syyskuussa 2021 tarjoamaan pk-yrityksille tukea automaatio- ja datataloustaitojen omaksumisessa. Tervetuloa seuraamaan hankkeen etenemistä – ota tutkimustiimiin rohkeasti yhteyttä!

Tavoitteet

TTDLoikka-hankkeen logo

Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jonka avulla pk-yritysten työntekijät pystyvät paremmin omaksumaan työssään ja sen kehittämisessä automaation ja datatalouden mahdollisuuksia.

TTDLoikkia tehdään työhyvinvointi edellä: kohteena ja toimijana on tietotyöläinen jatkuvien digitalisaatiopaineiden alla. TTDLoikka sijoittaa digiloikissa tietotyöläisen hyvinvoinnin “kuskin paikalle”: toimintamalli antaa yrityksen asiantuntijoille reilumman, avoimemman, kestävämmän ja yhteisöllisemmän toimintamallin oman työn hallintaan ja kehittämiseen osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä ja verkottuneen työympäristön toimintatapoja.

Hanke kestää kaksi vuotta 1.9.2021-31.8.2023, ja sen toteuttavat yhdessä Turun yliopisto (Turun Kauppakorkeakoulu, hankkeen koordinaattori) ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Toiminta

Hanketiimi työstää näitä osa-alueita:

TP1: Osaajalähtöinen automaation ja datatalouden perehdytyksen kipukohteiden selvitys.
TP2: TTDLoikkien suunnittelu ja alustavan mallin luonti.
TP3: TTDLoikka-mallin ja työkalujen pilotointi ja tulosten arviointi.
TP4: TTDLoikkien tuotteistus ja best practices.

Tulokset ja julkaisut

Hankkeeseen osallistuu 30 pk-yritystä ja 70 henkilöä Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Hankkeen lopputuloksena syntyy tutkimuksessa rakennettavaan toimintamalliin pohjaava TTDLoikka-opas, josta jokainen yritys voi poimia käyttöönsä strategisia työkaluja datatalous- ja automaatio-osaamisen kehittämiseksi. Malli auttaa kartoittamaan yrityksen keskeisimmät kehityskohteet ja tavoitteet, etsimään niihin sopivat työkalut ja viemään prosessin työntekijälähtöisesti loppuun saakka.

Malli rakennetaan yhdessä osallistuvien yritysten kanssa: pohjalla on kumppaniyritysten kanssa alkukartoituksissa tunnistetut haasteet ja kehityskohdat. Niiden pohjalta rakennetaan toimintamalli ja siihen sopivia työkaluja, jotka viilataan huippuunsa useammalla pilotointikierroksella. Kumppaniyritykset pääsevät siis kokelemaan työkaluja jo kehitysvaiheessa. Mallin toimenpiteistä tehdään kestäviä, helposti käyttöönotettavia ja vaikuttavia – oppaasta löytyy kokeiltavaa kaiken kokoisille yrityksille. Työkalujen on tarkoitus olla myös helposti sovellettavissa ja muokattavissa muuttuviin tarpeisiin.

Opas tehdään työntekijän tarpeet edellä, jotta koko organisaatio olisi tuottavampi ja työhyvinvoivampi. Lisäksi tarjoamme näkemyksiä kansainvälisten osaajien kestävään ja onnistuneeseen perehdytykseen sekä Covid-19-pandemian tuomiin digi- ja työhyvinvointihaasteisiin vastaamiseen.

TTDLoikka-opas ja siihen liittyviä työkaluja

Julkaisuja, tapahtumia ja uutisia

Yritysyhteistyö – tule mukaan

Hankkeeseen mahtuu vielä muutama yritys lisää. Jos olet kiinnostunut automaation ja datatalouden mahdollisuuksista, mutta et tiedä, mistä aloittaa, niin osallistu! Samoin jos jo koet, että datatalous tai automaatio ovat yrityksesi kehityspolulla, mutta koet etenemisen haasteelliseksi: ota yhteyttä ja keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista!

Lisätietoja: Hankkeen vastuullinen johtaja, Jani Koskinen jasiko@utu.fi, puh. +358 40149 7566.

Tekijät

 

 

 

TTDLoikka hankesivun saavutettavuuseloste

Ajankohtaista hankkeessa