Koulutus

Ajatuksia syksyllä 2020 aloittaneilta FM-tjt-opiskelijoilta.

FM-tjt -tutkinnon voi suorittaa erillishaussa tai kansainvälisissä maisteriohjelmissamme. Kaksivuotiseen koulutukseen voi hakea alalle soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Yleistä

Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa, monipuolisissa ja haastavissa tieto- ja työjärjestelmien kehittämiseen sekä tietojohtamisen alaan liittyvissä tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.

Työtehtävät voivat liittyä tietojärjestelmien määrittelyyn ja suunnitteluun, sovelluskokonaisuuksien arviointiin suhteessa tavoitteisiin, tarpeisiin ja työtehtäviin ja uusien järjestelmien käyttöönoton toteuttamiseen organisaatiotasolla. Koulutus antaa myös perusvalmiudet tutkijan työhön.

Lähtökohtana koulutukselle on ihmislähtöinen tarkastelutapa – se, millä tavoin tietotekniikka saadaan toimimaan toimijan työtä tukevalla tavalla johtaen kestävään hyötykäyttöön. Asioita ei tarkastella tekniikan ehdoilla, vaan koulutuksessa painottuvat niin sosiaaliset, psykologiset, poliittiset, taloudelliset ja organisatoriset näkökulmat. Tietotekniikka ja tietotyö ovat olennainen osa kokonaisuutta.

Koulutuksen jälkeen opiskelijalle on muodostunut laaja-alainen käsitys tietojärjestelmien mahdollisuuksista ja haasteista tehostaa yksilöiden ja organisaatioiden toimintaa monilla eri tasoilla. Koulutus tarjoaa olennaisia taitoja, kuten vahvan analyyttisen kyvyn ongelmien rajaamiseen ja esittämiseen soveltaen erilaisia mallintamis- ja kuvantamismenetelmiä. Kyky esittää ja nähdä tietojärjestelmäkokonaisuus monelta eri kannalta on tärkeää, sillä järjestelmän soveltuvuutta pitää arvioida niin työntekijän, työyhteisön, hallinnon kuin teknisen toiminnallisuuden lähtökohdista. Tämä vaatii monen osaajan yhteistyötä, jota Work Informatics -koulutuksen käynyt ammattilainen voi tukea edistämällä eri ammattiryhmien välistä vuorovaikutusta.

Koulutus perustuu todennettuihin tieteellisiin tuloksiin, teoreettisiin malleihin ja menetelmiin, mutta oman uteliaisuuden, luovuuden ja maalaisjärjen lisäämisen ja soveltamisen edellytyksiä ei väheksytä. Osaava ja innostunut opetus- ja tutkimushenkilökunta on aina valmis keskustelemaan ja auttamaan opintojen edistymisessä. Sinun näköisesi maisteritutkinnon takaa aito HOPS: WI-tutkintoon voit valita juuri sinua kiinnostavia opintoja!

Tutkinto

Tietojärjestelmien FM-tutkinto (120 op) sisältää: 80 opintopistettä pääaineen syventäviä (sis. pro gradu -tutkielman 30 op), menetelmäopintoja 5 op ja sovitun HOPSin mukaan vapaasti valittavia 35 op.

Voit tehdä omannäköisen TJT-profiilin ja tutkinnon. Pääaineessa voit valita tjt-syventävien  omien ja Åbo Akademin tjt-kurssitarjonnasta. Vapaasti valittavat (35 op) voit sovittaa omiin IT-urasuunnitelmiisi. Ne voivat olla vaikka lisää pääaineen syventäviä meiltä ja muualta, ohjelmointia, sovellusosaamista tai tietotekniikkaa Teknillisestä tiedekunnasta tai sivuaineita Turun yliopiston omasta tarjonnasta tai JOOPAS-sopimuksella. Tee tästä itsesi näköinen, innostava ja motivoiva opintopolku kohti asiantuntijuutta, joka on kestävä ja jolla on merkitystä meille kaikille!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Hakeminen

Hakeminen keväisin Opintopolun kautta.

Opiskelu

WI ja FM-tjt mahdollistavat tutkinnon sisällöstä sinun näköisesi. Siksi HOPS-keskustelut (henkilökohtainen opintosuunnitelma) ovat tärkeitä ja teemme niitä mielellään. Oli sinulla sitten selvät suunnitelmat tulevasta IT-asiantuntijaurastasi tai mietit edelleen millainen toimija olet tieto- ja palveluyhteiskunnassa: yhdessä keskustellen ja matkaen löytyy kasvupolkusi. FM-tjt-tutkintosi on vasta alkua. Sen jälkeen teemme yhdessä hyvää ja pitkään.

Yritysyhteistyö on isosti  mukana. Teemme koko ajan yhdessä opiskelijoidemme kanssa kaikenkokoisia ja sisältöisiä yritysprojekteja. Niiden kautta syntyy paljon hyvää ja uutta ymmärrystä niin oppiaineesta kuin meistä itsestämme. Nämä projektit onnistuvat aina, koska opimme aina jotain. Rohkeasti  mukaan, me olemme siellä jo! Sinun ei tarvitse haastaa itseäsi tai mennä epämukavuusalueille: kunhan liityt joukkoon ja teemme hyvää yhdessä. Matka on tärkein.

Näkökulmia