Mikä WI?

WI:n isä, professori emeritus Markku Nurminen

WI (Work Informatics) käsittelee työn ja tietotekniikan välistä yhteyttä. WI tarjoaa tietojärjestelmätieteen maisterikoulutusta. WI on myös malli tietotekniikan tukeman toiminnan tarkastelemiseksi ja käytännön kehitysprojektien suorittamiseksi. WI toimii tiivissä yhteistyössä opiskelijoiden ja yritysten kanssa erilaisissa projekteissa.

Näkökulmamme ei ole tekninen tai sosiaalinen. Huomion kohteina ovat yhtä lailla sekä tietotekniikka, työn organisointi että työntekijät ja heidän osaamisensa. Kehittämämme malli on osoittautunut erittäin toimivaksi työkaluksi tietojärjestelmin tuetun toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. WI:n perusta luotiin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla teimme Laboris-yksikössä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Bolognan prosessin myötä 2005 Work Informatics eli työinformatiikka näki päivänvalon. Ja aurinko on paistanut siitä lähtien.

WI-asiantuntija kehittää nykyisiä työtapoja kestävillä tavoilla ja tehostaa tietojärjestelmien hyötykäyttöä. Kokonaisvaltainen näkemys järjestelmiin on vaativa asiantuntijatehtävä: WI-osaaja kartoittaa toiminnan tavoitteet, on mukana suunniteltaessa uusia toiminta- ja tietojärjestelmiä, huolehtii käyttöönotosta ja koulutuksesta, kehittää uusia toimintatapoja sekä tutkii ja ymmärtää systeemien elinkelpoisuutta. Meitä tarvitaan joka tiimiin!

Viimeisen 10 vuoden aikana WI on osallistunut kumppaniorganisaatioidensa kanssa kymmeniin ulkoisen rahoituksen hankkeisiin, joiden yhteenlasketut kokonaisbudjetit ovat noin 9M€. Tästä WI:n osuus on lähes 5M€.

Toimintamme