Work Informatics (WI)

on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen FM-tutkintoon johtavaa opetusta tuottava omaleimainen koulutus- ja tutkimusryhmä. Korkeatasoisen ja uniikin opetuksen lisäksi se tarjoaa tietojärjestelmiin liittyviä yrityspalveluja ja alan tutkimusta.

Work Informatics

Ajankohtaista

Palvelumme

Mikä WI?

WI (Work Informatics) on työn ja tietotekniikan välistä yhteyttä käsittelevä FM-tutkintoon johtavaa opetusta tarjoava ryhmä. WI on myös teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen perustuva malli tietotekniikan tukeman toiminnan (työjärjestelmien) kokonaisvaltaiseksi tarkastelemiseksi ja käytännön kehitysprojektien suorittamiseksi.

Lue lisää

Work Informatics Instagramissa