Tiedolla kohti työhyvinvointia

Kuva: Ramanda Andersson Voimavarasi Oy:stä vetämässä Hyvinvoinnin aamupäivää.

Työhyvinvointia tuottava digiloikka (TTDLoikka) -hankkeen pilotit ovat täällä! Mukana oleville yrityksille on kerätty alkukartoituksissa löydettyihin haasteisiin sopivia työkaluja työhyvinvoinnin kasvattamiseksi. Niillä tartutaan muun muassa yrityksessä olevan tiedon ja osaamisen näkyväksi tekemiseen, datatalouden ekosysteemin syvempään ymmärtämiseen ja kestävän, eettisen tietoinfrastruktuurin rakentamiseen. 

– Monet datataloudelle ominaiset työhyvinvoinnin haasteet, kuten yrityksen omien datarakenteiden ja palautejärjestelmien kehittäminen, ovat vaatineet olemassa olevien työkalujen uudenlaista soveltamista. Olemme tarjonneet yrityksille yksilöityjä paketteja, joissa on mukana myös täysin uusia ratkaisuja, kertoo hankkeen projektitutkija Salla Ponkala 

Yksi mukaan lähteneistä yrityksistä on itsekin työhyvinvoinnin parissa toimiva Voimavarasi Oy. Voimavarasi valmentaa motivaatio-ohjelmien avulla työyhteisöjä löytämään sisäiset motivaatiotekijänsä ja luomaan onnistuneita tavoitteita työhyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi. Tätä kautta Voimavarasi auttaa yhtiöitä kasvattamaan tuottavuuttaan ja kilpailuetua markkinoilla. 

Yrityksen perustaja ja valmentaja Ramanda Andersson on kokeillut työkaluja, jotka auttavat ymmärtämään, mitä eri osa-alueita kasvavassa yrityksessä on, miten hyvin ne on huomioitu nyt ja miten tulevaisuuden kasvuun voidaan valmistautua helpottamalla osaamisen siirtymistä ja datamäärien hallintaa. Olemme myös keskustelleet oman ydinosaamisen tuomisesta paremmin näkyväksi omassa dataekosysteemissä. 

– Työkalut auttoivat selkeyttämään, mitä osaamista minulla ja yhtiöllä jo on sekä sitä, miten keräämme dataa asiakkailta mitattavissa valmennusohjelmissa. Tärkeimpänä alkuaskeleen työkalut auttoivat hahmottamaan sitä, mitä tulee ottaa huomioon ja miten tämä kaikki valmennustieto ja -taito sekä datankeruuprosessit saadaan tallennettua muotoon, jossa ne eivät ole vain minun saatavillani, vaan ne on helposti saatavilla ja jaettavissa tuleville valmentajille ja yhtiökumppaneille. He tarvitsevat tätä tietoa, kun minä en ole paikalla, kertoo Andersson. 

Seuraavaksi kokeiltavana on työkaluja, jotka auttavat vauhdikkaasti kasvavaa yritystä rakentamaan kasvua kestävää ja eettistä tietoinfrastruktuuria. Työkalut vahvistavat osaamista datan eettisestä keräämisestä, säilyttämisestä ja käyttämisestä ja auttavat valjastamaan tiedon mahdollisimman hyvin yrityksen käyttöön. 

– Odotan prosessien selkiytymistä ja lisää itseluottamusta siihen, että se, mitä tarjoamme todella vastaa isojen markkinoiden ja asiakkaiden odotuksia datankeruusta. 

Lisää pilotointikokemuksia on luvassa syksymmällä, kun useassa yrityksessä hypätään koko työpaikan läpileikkaaviin dialogisiin työpajoihin. Työntekijöiden osallisuus on avainasemassa työkalujen kehittämisessä, jotta niillä on todellista vaikutusta jokaisen työhyvinvointiin. 

Lisätietoa TTDLoikka-hankkeesta: Vastuullinen johtaja Jani Koskinen, jasiko@utu.fi , +358 40149 7566.

Voimavarasi Oy:n matkaa voit seurata täällä:
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/voimavarasi/
Facebook: https://www.facebook.com/voimavarasiFI
Verkkosivut: www.voimavarasi.fi 

Työhyvinvointia tuottava digiloikka (TTDLoikka) -hankkeen tavoitteena on kasvattaa pk-yritysten työhyvinvointia datatalouden ja automaation muokkaamassa toimintaympäristössä. Hanke kehittää yhdessä kumppaniyritysten kanssa työkaluja, joilla tartutaan entistä datalähtöisemmän työelämän tuomiin työhyvinvoinnin haasteisiin. Osallistavilla työkaluilla kehitetään datatalousosaamista ja -johtamista, kirkastetaan tiedon ja teknologian tuomien muutosten merkitystä hyvinvoinnille ja liiketoiminnalle, ja pyritään vahvistamaan jokaisen tietotyöläisen roolia yhteisten arvojen toteuttamisessa – muutos tehdään aina työntekijän hyvinvointi edellä. Hanke on kumppaniyrityksille mahdollisuus kehittyä osaksi eettisempää ja kestävämpää tulevaisuuden datataloutta. 

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.