TTDLoikka-hankkeen avulla kohti vahvempaa työhyvinvointipääomaa

Työhyvinvointia tuottava digiloikka (TTDLoikka) -hankkeessa on syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana kartoitettu pk-yritysten kanssa muun muassa työhyvinvoinnin ja datatalouden haasteita. 

 Jo hankkeen alkukeskusteluissa on noussut esiin kehityskohtia, joihin on päästy syventymään alkukartoituksissa. Monet osallistuneista yrityksistä ovat huomanneet, että TTDLoikassa kehitettävistä työkaluista voisi olla apua oman yrityksen toiminnan kehittämisen lisäksi myös heidän asiakkailleen. 

Kuva hanketiimistä pallomeressä
Hanketiimi asiakastapaamisella: Jani Koskinen(vas), Camilla Lähteenmäki(ylh), Salla Ponkala ja Antti Tuomisto

Työhyvinvointia tarkastellaan hankkeessa hyvinvointipääomana, joka koostuu yrityksen rakenteellisesta pääomasta, sosiaalisesta pääomasta ja työntekijän psykologisesta pääomasta. Keskusteluissa nousseiden haasteiden ja muun tutkimuksen perusteella olemme tunnistaneet työhyvinvointipääomaan vaikuttavia teemoja, kuten työpaikkademokratia, työpaikan ja työntekijän arvot, datatalouden tietotaidon kehittäminen sekä tiedon jakaminen.  

Työpaikkademokratialla tarkoitamme osallistavia ja vuorovaikutteisia menetelmiä toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa, jotta työpaikka voisi olla mahdollisimman reilu, eettinen ja yhteisöllisyyteen kannustava. Demokraattisessa työpaikassa työntekijällä on aktiivinen rooli työpaikan päätöksenteossa ja kehittämisessä, jolloin hän on myös digimuutoksessa kuskin paikalla. Osallisuus ja vuorovaikutteisuus tukevat myös merkittävästi työntekijän ja organisaation osaamisen kehittämistä ja tiedon jakamista, mikä auttaa yrityksiä vastaamaan datatalouden kaltaisten uusien ilmiöiden luomiin haasteisiin. Työntekijän ja työpaikan arvojen yhtenevyydellä on suuri merkitys työntekijän kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin, mikä jää helposti pimentoon, jos yrityksen tavoitteita ei ole asetettu yhdessä. 

Hyvinvointipääoma kertyy työpaikkademokratiasta, arvoista, osaamisen kehittämisestä ja tiedon jakamisesta
Pk-yritysten työhyvinvoinnin kehittäminen hyvinvointipääomana

TTDLoikka-hankkeen tavoitteena on tarttua alkukartoituksessa esiin nousseisiin haasteisiin tarjoamalla yrityksille näiden teemojen ympärille rakennettuja konkreettisia työkaluja. Työkaluista tehdään selkeitä ja rajattuja paketteja, jotka sovitetaan kunkin yrityksen tarpeisiin. Tällöin yritys voi keskittyä yhteen tai useampaan kehityskohteeseen omien aikataulujensa ja resurssiensa mukaisesti. Tästä syntyy se Työhyvinvointia Tuottava Digiloikka, jossa tietotyöläinen on kuskin paikalla 🙂

Alkukeskustelut ja -kartoitukset ovat edelleen käynnissä, ja hanketiimi käynnistää ensimmäisiä pilotointeja loppukevään aikana. Vaikuttaako jokin teemoista sellaiselta, että haluaisit lähteä työstämään sitä yrityksessäsi tai mahdollisesti viemään oman yrityksesi asiakkaille? Ota yhteyttä projektitutkija Salla Ponkalaan (salla.k.ponkala@utu.fi, +358 50 463 5453).

Lisätietoa hankkeesta: Vastuullinen johtaja Jani Koskinen (jasiko@utu.fi, +358 40 149 7566) sekä hankesivustolta.