REDI SOTE yhdessä

RediSote

EAKR EU-lippu VipuvoimaaRediSote-hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti sosiaali- ja hyvinvointialojen pk-yritysten liiketoiminnan yhteiskehittämistä digitekniikan keinoin. RediSote on lyhenne käsitteestä ”Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut”. RediSote toteutetaan ajalla 1.8.2021-31.8.2023. Hankekokonaisuuden toteuttajia Turun yliopiston lisäksi ovat Forum Virium Helsinki, Laurea Ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi. Hanketta koordinoi Laurea Ammattikorkeakoulu. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tavoitteet

Turun yliopiston osahankkeen tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja hyvinvointialan pk-yrityksille varhaisen vaiheen yhteiskehittämiseen työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla edistetään ideoiden ja konseptien kehittymistä prototyypeiksi ja testattaviksi ratkaisuiksi. Hankkeessa on kolme työpakettia.

 1. Yhteiskehittämisen edellytykset ja mahdollisuudet
 2. Varhaisen vaiheen yhteiskehittämisen toimintamallien pilotointi
 3. Toimintamallien tuotteistus palveluiksi

Toiminta

Hankkeen kolmen työpaketin keskeiset toimenpiteet on lueteltu alla.

 • TP1:
  • Kartoitetaan testialustapalveluita. Valitaan niistä palvelut, joita voidaan laajentaa sosiaali- ja hyvinvointialojen yritysten tarpeisiin.
  • Luodaan yhteiskehittämisen monitoimijaympäristöön digitaalisia ketteriä tapoja olemassa olevien ja suunniteltujen teknologiaratkaisuiden esittämiseen ja yhteistyökumppaneiden etsimiseen.
  • Selvitetään eri teknologioiden soveltuvuutta sosiaali- ja hyvinvointialojen yritysten liiketoiminnan varhaisen vaiheen kehittämiseen.
 • TP2:
  • Kontaktoidaan sosiaali- ja hyvinvointialalla toimivia yrityksiä ja tarjotaan niille mahdollisuutta osallistua varhaisen vaiheen yhteiskehittämisen toimintamallien pilotointiin.
  • Pilotoidaan Soteuttamo-yhteistyössä työpaketissa 1 kehitettyjä digitaalisia tapoja yhteistyökumppaneiden etsimiseksi yhteiskehittämisen varhaisessa vaiheessa.
  • Pilotoidaan muita yhteiskehittämisen varhaisen vaiheen toimintamalleja.
  • Muokataan digitaalisia ja muita toimintamalleja analysointien perusteella.
 • TP3:
  • Tuotteistetaan pilotoidut digitaaliset ja muut toimintamallit palveluiksi edistämään sosiaali- ja hyvinvointialojen pk-yritysten varhaisen vaiheen yhteiskehittämistä.

Tulokset ja julkaisut

Tuloksena on sosiaali- ja hyvinvointialan pk-yrityksille soveltuvia tuotteistettuja palveluita yhteiskehittämisen varhaiseen vaiheeseen. Palveluita tarjotaan virtuaalisessa ja fyysisessä yhteisössä. Hanke tiedottaa ja järjestää tilaisuuksia sosiaali- ja hyvinvointialan yrityksille ja toimijoille yhteiskehittämisestä yhteistyössä Turun alueen muiden RediSoten toteuttajien kanssa. Ainakin testialustapalveluista on tekeillä tieteellinen julkaisu.

Lisätietoa koko hankkeesta RediSote-sivulta.

Yhteiskehittämiseen mukaan sotehy-alan ja teknologialan yrityksiä – nyt mukaan!

Hankkeeseen pääsee osallistumaan parikymmentä yritystä. Jos olet kiinnostunut yhteiskehittämisestä ja etenkin sen varhaisen vaiheen sisällöistä ja mahdollisuuksista teknologiavipujen avulla, niin ota yhteyttä ja keskustellaan!

Lisätietoja: projektitutkija Riitta Söderlund, riitta.soderlund@utu.fi.

Tekijät

Projektitutkija Riitta Söderlund

 

Projektitutkija Minna Rantanen
Projektitutkija Minna Rantanen

 

Projektitutkija Eva Collanus

 

Project Researcher Satu Aaltonen
Projektitutkija Satu Aaltonen

 

Ohjausryhmän jäsen:

Lehtori Antti Tuomisto

Ajankohtaista hankkeessa