Erilaisia Miro-tauluja, joissa paljon lappuja

Pienet kotihoitoalan ja teknologia-alan yritykset, julkiset toimijat ja yhdistykset innostuneesti mukana yhteiskehittämässä kotihoitoa

Miten lievittää vanhusten kokemaa yksinäisyyttä? Millaisin keinoin kotihoidon työntekijöiden perehdytystä voitaisiin parantaa? Ja, miten edesauttaa ajantasaisen tiedon saatavuutta yhdistysten kotiin tarjoamista palveluista? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin on pohdittu ratkaisuja tänä keväänä Turun yliopiston työinformatiikan yksikön järjestämissä yhteiskehittämisen piloteissa.

Yhteensä 17 organisaation edustajat ovat kevään aikana osallistuneet kolmeen palvelujen kehittämisen pilottiin, jotka ovat kukin koostuneet kahdesta työpajasta ja näiden ulkopuolisesta virtuaalityöskentelystä. Piloteissa on lähdetty miettimään kotipalvelun ongelmakohtia sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen ratkaisuja näihin. Innostuneessa työskentelyssä on ollut mukana yksityisiä, julkisia ja kolmannen sektorin kotihoidon toimijoita sekä teknologiayrityksiä ja työn kehittämisen asiantuntijoita.

Pääosin virtuaalisesti järjestetyissä piloteissa on päästy hyvään alkuun ongelmien määrittämisessä ja ratkaisujen etsinnässä. Samalla on kuitenkin tunnistettu tarve laajemmalle keskustelulle ja yhteisille toimintatavoille. Vastauksena tähän tarpeeseen REDISOTE-hanke järjestää syyskuussa laajemman keskustelutilaisuuden kotihoidon kehittämisen tiimoilta. Tilaisuudessa kuulet myös kevään pilotteihin perustuvia huomioita varhaisen vaiheen yhteiskehittämisen toimintatavoista. Lisätietoa tilaisuudesta löydät elokuun aikana työinformatiikan nettisivuilta.

Kaksivuotisessa REDISOTE-hankkeessa työinformatiikan yksikkö testaa ja kehittää palvelu- ja tuotekehityksen varhaiseen vaiheeseen sopivia resurssiviisaita toimintatapoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sähköisten työkalujen tarkoituksenmukaista hyödyntämistä osana kehitysprosesseja, joissa on mukana toisilleen ennestään vieraita toimijoita useilta toimialoilta, kuten tänä keväänä hoitoalalta ja teknologia-alalta. Pilottien kautta etsitään vastauksia kysymyksiin, kuten millaisissa tilanteissa sähköisistä alustoista kuten Teamsista, Zoomista, Yammerista, Mirosta tai Flingasta on hyötyä, tai millaisissa tilanteissa niiden käyttö puolestaan kangistaa ja hidastaa yhteiskehittämistä.

Vuoden 2023 syksyyn mennessä pilotoidut digitaaliset ja muut toimintamallit tuotteistetaan palveluiksi edistämään sosiaali- ja hyvinvointialojen pk-yritysten varhaisen vaiheen yhteiskehittämistä. Hankekokonaisuuden toteuttajia Turun yliopiston lisäksi ovat Forum Virium Helsinki, Laurea Ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi. Hanketta koordinoi Laurea Ammattikorkeakoulu. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoa osahankkeesta: Riitta Söderlund, riitta.soderlund@utu.fi

REDISOTE-hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.