Palvelu kukkakauppa digitalisaatio

DigiReaktori (*)

Eu-lippu ja Vipuvoimaa logoDigiReaktori-hankkeessa kehitetään pienyritysten digituotekehitykseen liittyvää osaamista ja alueellisia toimintamalleja yritysten digitalisaation tueksi. Kehitystyö on tarvelähtöistä ja tapahtuu yhteistoiminnassa koulutukseen osallistujien kanssa. Koulutukset ovat avoimia kaikkien toimialojen yrittäjille, työntekijöille ja opiskelijoille sekä kaiken tasoisille osaajille. Koulutukset toteutetaan englanniksi. Erityisinä kohderyhminä ovat maahanmuuttajataustaisten yritysten omistajat ja työntekijät sekä työelämään siirtyvät kansainväliset opiskelijat.

DigiReaktori-hankkeen toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Turku Science Park. DigiReaktori-hanketta koordinoi Turun AMK. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.9.2021-30.6.2023. Päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

The results are here! Manual for Buddies – we all are digital product developers!

Ihmisläheiset oppaat digipalvelumaailmaan! To all of us: from novice to and experts!

Tavoitteet

Mikro- ja pienyrityksissä tarvitaan lisää digituotekehitykseen liittyvää osaamista. Kuluttajat odottavat käyttämiltään tuotteilta ja palveluilta uusia ominaisuuksia ja saavutettavuutta, mihin vastatakseen yritysten tulisi kyetä soveltamaan digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan. Tähän tarvitaan osaamista ja ymmärrystä siitä, mitä digituotekehitys on, miten sen avulla voidaan vastata muuttuvaan kysyntään tai tehostaa yrityksen päivittäisiä toimintoja. Oleellista on myös tietää, mitä konkreettisia askeleita digituotekehitys vaatii.

DigiReaktori-hanke tarjoaa yrityksille ja työelämään siirtyville opiskelijoille kevyen ja ketterän tavan kehittää omia digitaitojaan joko yksittäisten osaamisalueiden osalta tai laaja-alaisten, käytännön kehittämishaasteiden avulla. Osallistujille on tarjolla sekä lyhyitä, teemakohtaisia koulutuksia että osallistujien tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutusjaksoja. Hanke tarjoaa myös eri alan yrityksille ja opiskelijoille erilaisia yhteistyömahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteena on (1) lisätä kohderyhmän digituotekehitysosaamista, (2) kehittää käytännönläheinen, inlusiivinen ja yhteistoiminnallinen menetelmä digituotteiden ja -palveluiden kehittämiseksi, ja (3) koota hankkeen opit käytännönläheiseksi, case-esimerkein varustetuksi digituotekehityksen käsikirjaksi. Hankkeen toisiaan tukevat työpaketit vetovastuutahoineen alla. Toimintojen toteuttamiseen osallistuvat kaikki toteuttajat.

Toiminta

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:

 • TP1: Digital Product Development 1.01 (vetovastuu: Turku Science Park)
 • TP2: Ideasta digituotteeksi ja -palveluksi (vetovastuu: Turun AMK ja TY yhdessä)
 • TP3: Työpaketti 3: Digituotekehittäjän käsikirja (vetovastuu: Turun yliopisto)

Tulokset ja julkaisut

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena tuotetaan käytännönläheinen, esimerkein varustettu käsikirja digituotekehittämisestä. Kohderyhmää osallistetaan sekä sisällön tuottamiseen että lopputuloksen testaamiseen. Käsikirjasta tehdään englannin- ja suomenkielinen versio jaettavaksi sidosryhmille ja kohdeyrityksille sekä opiskelijoille.

Digireactor blog! Read and get excited!

Yritysyhteistyö – tule mukaan

DigiReaktori tarjoaa sinulle yrittäjä, mikro- tai pk-yritys ja kv.opiskelija, digituotekehitystaitoja, joiden avulla saat kätevästi uutta boostia liiketoimintaasi tai parannat mahdollisuuksiasi työllistyä. Jos kiinnostuit asiasta, ota rohkeasti yhteyttä Anttiin (antti.tuomisto@utu.fi), niin keskustellaan tarpeistasi.

Hei yrittäjä! Mitä Digireaktori tarjoaa sinulle?

 • mahdollisuuden kehittää osaamistasi digitaalisten ratkaisujen käytöstä osana liiketoimintaasi
 • uusia näkökulmia oman liiketoimintasi kehittämiseen
 • mahdollisuuden käydä keskusteluja ja tulla tutuksi muiden varsinaissuomalaisten yritysten kanssa
 • kontakteja alueen korkeakouluihin ja yrityspalveluihin
 • kontakteja osaaviin, työelämään siirtymässä oleviin opiskelijoihin.

Hei opiskelija! Mitä Digireaktori tarjoaa sinulle?

 • tulevaisuuden työelämässä tarpeellisia taitoja digituotekehityksen alalla
 • käytännön harjoitusta yritysten kanssa työskentelystä
 • työelämäkontakteja alueen yrityksiin
 • mahdollisuuden tutustua muiden alojen ja korkeakoulujen opiskelijoihin
 • osallistumistodistuksen, jonka voit liittää CV:hen.

Lisätietoja: Osahankkeen vastuullinen johtaja, lehtori Antti Tuomisto, antti.tuomisto@utu.fi, puh. 040 737 1533.

Tekijät

Lehtori Antti Tuomisto
Lehtori Antti Tuomisto

 

Tutkija Satu Aaltonen
Tutkija Satu Aaltonen

Ajankohtaista

Gratitude words cloud empowring a person
Manual for Buddies – developer’s guide to all of us born digital
Here it is! To all of us – to novices and experts, but also to regional developers and higher education...
Group of people partying
You are not alone!
You are not alone! This feeling and experience was captured in our DigiReactor project. You and your near-ones (sometimes even...
Hearts and music
Developing digital services is all about sense and sensibility
When you have an idea of a digital service or product that could and should make the difference to your...
DigiReactor presents: Le Grand Amateur of Problems
Developing digital services and products is made easy by us in the DigiReactor. Three simple rules makes you born digital...
Digireactor events
Digireactor events start 1.9.2022
Digireactor starts on Thurdsay morning 1.9.2022! If you want to know more about digital service development in an easy way,...
Team discusses
Technical & human – You and your team in DigiReactor
Setting the problem and solving it. That is the quest, or the noble attempt. And actually it is your learning...
WI:n twitch-tv
Työinformatiikka tutkii- twitch.tv kertoo
HUOM! Myös  pe 25.3. klo 14.15. erityisesti FM-tjt-maisteriohjelmasta asiaa. Katso LinkedIn-kommentteja ja hae unelma-asiantuntijaksi! Twitch-kahvitunti toistaiseksi JOKA perjantai 14.15-15! Perjantai-iltapäivisin...
Handind a heart
It is time for giving and loving!
That is what DigiReactor is also all about – giving and loving. In our fabulous breakfast events all through the...
Network people
DigiReactor is you! Get excited on digital products and services
Exiting news! Our new coaching series on digital product development skills is about to start within two weeks! The list...
#ilonkautta uutta tekemistä
Tästä riittää kaikille – tietotekniikkaa hyötykäyttöön
Nyt #ilonkautta kestäviä parannuksia tietotyöhön ja tietotekniikan hyötykäyttöönottoon! Haluatko kehittää itseäsi, yritystäsi, työtä, palveluja tai prosesseja? Me työinformatiikan ja tietojärjestelmätieteen...