Palvelu kukkakauppa digitalisaatio

DigiReaktori

Eu-lippu ja Vipuvoimaa logoDigiReaktori-hankkeessa kehitetään pienyritysten digituotekehitykseen liittyvää osaamista ja alueellisia toimintamalleja yritysten digitalisaation tueksi. Kehitystyö on tarvelähtöistä ja tapahtuu yhteistoiminnassa koulutukseen osallistujien kanssa. Koulutukset ovat avoimia kaikkien toimialojen yrittäjille, työntekijöille ja opiskelijoille sekä kaiken tasoisille osaajille. Koulutukset toteutetaan englanniksi. Erityisinä kohderyhminä ovat maahanmuuttajataustaisten yritysten omistajat ja työntekijät sekä työelämään siirtyvät kansainväliset opiskelijat.

DigiReaktori-hankkeen toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Turku Science Park. DigiReaktori-hanketta koordinoi Turun AMK. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.9.2021-30.6.2023. Päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tavoitteet

Mikro- ja pienyrityksissä tarvitaan lisää digituotekehitykseen liittyvää osaamista. Kuluttajat odottavat käyttämiltään tuotteilta ja palveluilta uusia ominaisuuksia ja saavutettavuutta, mihin vastatakseen yritysten tulisi kyetä soveltamaan digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan. Tähän tarvitaan osaamista ja ymmärrystä siitä, mitä digituotekehitys on, miten sen avulla voidaan vastata muuttuvaan kysyntään tai tehostaa yrityksen päivittäisiä toimintoja. Oleellista on myös tietää, mitä konkreettisia askeleita digituotekehitys vaatii.

DigiReaktori-hanke tarjoaa yrityksille ja työelämään siirtyville opiskelijoille kevyen ja ketterän tavan kehittää omia digitaitojaan joko yksittäisten osaamisalueiden osalta tai laaja-alaisten, käytännön kehittämishaasteiden avulla. Osallistujille on tarjolla sekä lyhyitä, teemakohtaisia koulutuksia että osallistujien tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutusjaksoja. Hanke tarjoaa myös eri alan yrityksille ja opiskelijoille erilaisia yhteistyömahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteena on (1) lisätä kohderyhmän digituotekehitysosaamista, (2) kehittää käytännönläheinen, inlusiivinen ja yhteistoiminnallinen menetelmä digituotteiden ja -palveluiden kehittämiseksi, ja (3) koota hankkeen opit käytännönläheiseksi, case-esimerkein varustetuksi digituotekehityksen käsikirjaksi. Hankkeen toisiaan tukevat työpaketit vetovastuutahoineen alla. Toimintojen toteuttamiseen osallistuvat kaikki toteuttajat.

Toiminta

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:

 • TP1: Digital Product Development 1.01 (vetovastuu: Turku Science Park)
 • TP2: Ideasta digituotteeksi ja -palveluksi (vetovastuu: Turun AMK ja TY yhdessä)
 • TP3: Työpaketti 3: Digituotekehittäjän käsikirja (vetovastuu: Turun yliopisto)

Tulokset ja julkaisut

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena tuotetaan käytännönläheinen, esimerkein varustettu käsikirja digituotekehittämisestä. Kohderyhmää osallistetaan sekä sisällön tuottamiseen että lopputuloksen testaamiseen. Käsikirjasta tehdään englannin- ja suomenkielinen versio jaettavaksi sidosryhmille ja kohdeyrityksille sekä opiskelijoille.

Digireactor blog! Read and get excited!

Yritysyhteistyö – tule mukaan

DigiReaktori tarjoaa sinulle yrittäjä, mikro- tai pk-yritys ja kv.opiskelija, digituotekehitystaitoja, joiden avulla saat kätevästi uutta boostia liiketoimintaasi tai parannat mahdollisuuksiasi työllistyä. Jos kiinnostuit asiasta, ota rohkeasti yhteyttä Anttiin (antti.tuomisto@utu.fi), niin keskustellaan tarpeistasi.

Hei yrittäjä! Mitä Digireaktori tarjoaa sinulle?

 • mahdollisuuden kehittää osaamistasi digitaalisten ratkaisujen käytöstä osana liiketoimintaasi
 • uusia näkökulmia oman liiketoimintasi kehittämiseen
 • mahdollisuuden käydä keskusteluja ja tulla tutuksi muiden varsinaissuomalaisten yritysten kanssa
 • kontakteja alueen korkeakouluihin ja yrityspalveluihin
 • kontakteja osaaviin, työelämään siirtymässä oleviin opiskelijoihin.

Hei opiskelija! Mitä Digireaktori tarjoaa sinulle?

 • tulevaisuuden työelämässä tarpeellisia taitoja digituotekehityksen alalla
 • käytännön harjoitusta yritysten kanssa työskentelystä
 • työelämäkontakteja alueen yrityksiin
 • mahdollisuuden tutustua muiden alojen ja korkeakoulujen opiskelijoihin
 • osallistumistodistuksen, jonka voit liittää CV:hen.

Lisätietoja: Osahankkeen vastuullinen johtaja, lehtori Antti Tuomisto, antti.tuomisto@utu.fi, puh. 040 737 1533.

Tekijät

Lehtori Antti Tuomisto
Lehtori Antti Tuomisto

 

Tutkija Satu Aaltonen
Tutkija Satu Aaltonen

Ajankohtaista