4K

KokonaisvaltaineLogotn Kyberturvallisuus Kestävälle Kasvulle (4K) -hankkeessa kehitetään pk-sektorin valmiuksia varautua kyberturvauhkiin laajentamalla yritysten valmiuksia pelkästä poikkeamiin varautumisesta kohti kokonaisvaltaisempaa ja kestävämpää kyberturva-ajattelua. Hankkeen tuloksena yritykset kykenevät paremmin tunnistamaan heihin kohdistuvia kyberturvauhkia ja myös paremmin määrittämään tarpeet ulkoisille kyberturvapalveluille. Hanke toteutetaan vuorovaikutuksessa kyberturvapalveluiden käyttäjien että niiden tuottajien kanssa.

Hanke huomioi kestävän kehityksen etenkin taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kannalta. Taloudellisen kestävyyden takaamiseksi luodaan pitkäjänteisiä ja laajalti pk-sektorilla hyödynnettäviä toimintamalleja itsearvioinnin ja kyberturvapalveluiden kehittämiseksi. Sosiaalinen kestävyys paranee, kun parantunut kyberturvallisuuden taso vähentää kyberhaittoja yhteiskunnassa. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tavoitteet ja työpaketit

Hankkeessa tuetaan varsinaissuomalaisia pk-yrityksiä kyberturvallisuusvalmiuksien (varautuminen, testaus, valvonta, reagointi ja palautuminen) ja -kyvykkyyksien kehittämisessä. Yritysten kyberturvallisuusosaamisen parantaminen edistää yritysten mahdollisuuksia ja uskottavuutta toimia jatkuvien kyberturvallisuushaasteiden kuormittamilla kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Tämä parantaa yritysten tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä. Tavoitteet ovat:

  1. Yritykset kykenevät suunnittelemaan kestävämpiä ja kokonaisvaltaisempia varautumistoimenpiteitä ja määrittelemään niiden pohjalta kyberturvapalvelutarpeita (TY)
  2. Turun ammattikorkeakoulun Cyber Test Lab -testausympäristöä laajennetaan ja testauspalveluiden automaatiotasoa kasvatetaan mahdollistaen palveluiden saatavuuden suuremmalle yritysjoukolle.
  3. Pk-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää kyberturvallisuuden valvontapalveluita lisätään avoimen datan avulla.
  4. Yritysten kyberturvallisuuden kehittämistoimet kytketään kokonaisvaltaisemmin kestävän kehityksen periaatteisiin.

Toiminta

4K-hankkeessa toteutetaan pilotteina kyberturvallisuuteen liittyviä varautumisarviointeja, testauksia ja valvontapalveluja. Niiden avulla selvitetään pk-yritysten kilpailu- ja varautumiskykyä ja kehitetään uusia kyberturvatoimia digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä. Hankkeen työpaketit ovat:

  1. Varautuminen ja itsearviointi -pilotit (TY)
  2. Testausosaamisen kehittäminen (Turun AMK)
  3. Pk-yrityksille tarjottavien kyberturvallisuuden monitorointipalvelujen saavutettavuus (Turun AMK)
  4. Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävän kehityksen työkaluna (TY)

Tulokset ja julkaisut

4K:n toteutuksesta vastaavat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa pääosin Euroopan unioni (Euroopan aluekehitysrahasto).

Yritysyhteistyö – tule mukaan

Hankkeeseen on tällä hetkellä ilmoittautunut kymmenkunta yritystä. Jos olet kiinnostunut kehittämään yrityksesi kyberturvaa kokonaisvaltaisesti ja kestävästi, tule mukaan!

Lisätietoja: Hankkeen vastuullinen johtaja, tutkimuspäällikkö Mikko Vermanen, mikko.vermanen@utu.fi.

Tekijät


Tutkimuspäällikkö Mikko Vermanen

Professori Hannu Salmela

Projektitutkija Juhani Naskali

Tutkimusavustaja Martti Kahra

Ohjausryhmän jäsen:


Lehtori Antti Tuomisto