Kyberturvan pelisäännöt pienyrityksille kansi

Kyberturvan pelisäännöt pienyrityksille – pelikirja mukaan arkeen

Kyberturvan pelisäännöt pienyrityksille -kirjassa käydään läpi pk-sektorin kyberturvatarpeet laaja-alaisesti mutta selkokielellä ja käytännönläheisesti. Nämä pelisäännöt kannattaa kerrata heti ja ottaa asteittain käyttöön!

4K-hanke saatettiin onnistuneesti maaliin elokuun 2023 päättyessä. Kestävän kyberturvan piirteitä ja vaatimuksia käytiin läpi kokonaisuudessaan 23 kohdeyrityksen kanssa ja esiin nousi useita rakentavia kehityskohteita. Kyberturvaa käsiteltiin yrityspiloteissa niin konkreettisten organisaatiota ja teknologiaa koskevien käytäntöjen kautta kuin strategisesta näkökulmasta.

Mikko Vermanen ja Juhani Naskali
Oppaan kirjoittajat Mikko Vermanen ja Juhani Naskali kirjan julkistamistilaisuudessa 25.9.2023.

Kotimaisen pk-sektorin kyberturvan tilaa voidaan pitää kaikenkaikkiaan hyvänä. Kyberuhkiin on osattu varautua laajalla rintamalla ja tietoisuus aihepiirin merkityksestä on selvässä kasvussa. Tilaa parannuksille kuitenkin on, ja tämän tueksi loimme erilaisia kyberturvan kehitystä tukevia työvälineitä sekä kestävän kyberturvan pelikirjan.

Hankkeen tuloksena tuotettiin 79-sivuinen kyberturvaopas ’Kyberturvan pelisäännöt pienyrityksille’ (ISBN 978-951-29-9397-0). Kyberturvan pelisäännöt pienyrityksille (kavereille Kyberturvakirja) on helposti lähestyttävä kirja kyberturvan hallinnoinnista, arvioinnista ja kehittämisestä pienen yrityksen pienin resurssein. Kirjan loppuosassa kootaan yhteen yleiset kyberturvan perusteet aakkostettuina pelisääntöinä.

 

Maanantaina 25.9.2023 eKirja julkaistaan ilmaiseksi verkossa, ja kirjan käsikirjoitus siirtyy Githubiin vapaasti muokattavaksi avoimen CC-BY-lisenssin alla.
Kirjoittajat: Juhani Naskali, Mikko Vermanen, Jani Koskinen 

Lisätietoja: Mikko Vermanen, mikko.vermanen@utu.fi
4K-hankkeen Turun yliopiston projektisivut
Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
ESR EU-lippu Vipuvoimaa ja TY logot