PK-yritysten kyberturvan kehittäminen kokonaisvaltaisesti ja kestävästi etenee 4K-hankkeessa

Hanke on etenemässä yrityspilottien osalta ensimmäisen haastattelukierroksen päätökseen. Vuoden 2022 loppuun mennessä olemme kartoittaneet 15 kohdeyrityksen kyberturvatilanteen erityisesti menetelmien ja ratkaisujen kestävyyden näkökulmasta, ja havaintojemme mukaan hankkeeseen osallistuneiden yritysten valveutuneisuus on keskimäärin hyvällä tasolla.
 
Merkittävimmät kehitystarpeet kohdistuvat henkilöstön osaamiseen ja koulutustarpeisiin. Perustason tietoturvaperehdytys on laajalti käytössä, mutta henkilöstön osaamisen jatkuva ylläpito edellyttää nykyistä systemaattisempaa lähestymistapaa. Säännöllisen kyberturvakoulutuksen avulla ihmislähtöiset turvallisuusuhat kyettäisiin minimoimaan suhteellisen vähäisin resurssein, ja tämän tueksi tulemme hankkeen päättyessä tarjoamaan yrityksille mahdollisimman konkreettisia keinoja osaamisen ylläpitoon.
 
Laitteiston, ohjelmistojen ja tiedonsiirron turvallisuuden taso on havaittu melko kehittyneeksi, ja ulkoisia palveluita on käytössä laajalti. Positiivisena havaintona myös itsenäistä päätöksentekoa edellyttävä kumppanuusverkoston kyberturvasta huolehtiminen on toteutettu keskimääräisesti tarkastellen hyvin.
 
Mikäli vastaavalle kartoitukselle on tarvetta omassa yrityksessänne, pystymme käynnistämään yhteistyön vielä noin viiden varsinaissuomalaisen pk-yrityksen kanssa. Olettehan tässä tapauksessa yhteydessä allekirjoittaneeseen.
Turun yliopiston logoVipuvoimaa EU:lta -logo
Tutkimuspäällikkö: Mikko Vermanen, mikko.vermanen@utu.fi
Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.