Systems and humans

4K-hanke kehittää pk-yritysten kykyä varautua tietoturvauhkiin

Turun yliopiston mediatiedote 21.9.2021.

Kyberturva ja kestävä kehitys. Siinä perusta 4K-hankkeelle eli Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle (4K). Kestävän kehityksen periaatteet, kyberturva ja liiketoiminnan kehittäminen ovat uudehko, kokonaisvaltainen näkemys. Esimerkiksi Stift (2018) on esittänyt joukon kestävän kyberturvallisuuden operationalisoinnin toimenpiteitä valmistavalle teollisuudelle, verkko-operaattoreille, yhteiskunnalle, kuluttajille ja hallituksille raportissaan “Securing the Modern Economy: Transforming Cybersecurity Through Sustainability”. Olemme siis perustavanlaatuisen ja yhteiskunnallisenkin ilmiön äärellä, mutta hyvin inhimillisin keinoin, tietotyötä ja tietotyöläisiä ymmärtäen. Muutos lähtee meistä.

Lisätietoja hankkeesta, Mikko Vermanen, tutkimuspäällikkö, +358 40 146 0638