Hive-style boxes with people

Kohti kestävää kyberturvaa

Kokonaisvaltainen Kyberturvallisuus Kestävälle Kasvulle (4K) -hanke on edennyt pilotointivaiheeseen, jossa tarjoamme pk-yrityksille kyberturvallisuuden kestävyyden nykytilakartoituksia ja selkeitä toimenpide-ehdotuksia suojatumman toimintaympäristön luomiseksi. Pilotointia on tarjolla heti ensi vuoden 2022 alusta lähtien, ja toteutus tapahtuu seuraavasti:

  1. Määritetään lähtötaso yrityksen kyberturvallisuuden kestävyydestä strategisen johtamisen, laitteiston, ohjelmistojen, tietoverkkojen ja henkilöresurssien näkökulmasta.
  2. Pilotoidaan hankkeessa tuotettua, pk-sektorille kohdistettua varautumis- ja itsearviointityökalua, jonka pääasiallisena tarkoituksena on auttaa yrityksiä löytämään selkeitä ja konkreettisia keinoja paremman kyberturvallisuuden saavuttamiseksi.

Osallistuminen on yrityksille täysin maksutonta ja mukaan on mahdollista hakeutua toimialasta riippumatta. Olethan yhteydessä meihin, mikäli olet kiinnostunut rakentamaan yrityksellenne entistä kestävämmät puitteet turvallisen liiketoiminnan harjoittamiseen!

Lisätietoja.

Yst.t., Mikko Vermanen
4K-osahankkeen vastuullinen johtaja
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu