Saavutettavuusseloste TTDLoikka hankesivulle

Saavutettavuusseloste: Work Informatics TTDLoikka-hankesivu (workinformatics.com/hankkeet/ttdloikka)

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Saavutettavuusarvioinnin tarkoituksena oli arvioida helppokäyttöisyyttä ja ennen kaikkea sekä tiedon että palvelujen saavutettavuutta seuraavista näkökulmista:

  • sisällön ymmärrettävyys
  • motoriset rajoitteet
  • kognitiiviset rajoitteet
  • näkö- ja kuulovammat
  • navigaation monipuolisuus
  • apuvälinetuki

Verkkosivuston saatavuuden tila

Work Informatics TTDLoikka-hankesivu vastaa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. -standardin AA-tason saavutettavuusvaatimuksia osittain. Hyvinä puolina voidaan todeta muun muassa vaatimusten mukainen kontrasti, sisällön skaalautuvuus sekä sivun navigointimahdollisuudet. Seuraavat vaatimukset jäävät puutteelliseksi:

  • Kasvokuvien kohdalla ei näy kohdistusta kun käytetään näppäimistöltä käytettävää käyttöliittymää (2.4.7 Näkyvä kohdistus)

Tämä seloste on laadittu 8.12.2021. Sivun arviointi on tehty itsearviointina ja käsin. Sivustoa on myös tarkistettu kattavasti Wave-ohjelmalla  sekä pistokoemaisesti NVDA-ruudunlukuohjelmalla.

 

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen — Vastauksessa voi mennä 14 päivää.