Testialustat tutuksi ja hyötykäyttöön (kuvassa kumiveneessaä ryhmä ihmisiä kokemassa jotain uutta).

Testialustapalvelut hyötykäyttöön varhaisessa vaiheessa

(Toim. huom! Kuten kuvasta näkyy, siinä on tiivis joukko rohkeita kokeilukulttuurin edustajia allaan validi testialus, joka etenee prosessissa vauhdilla uusia kokemuksia tuottaen. 😉 )

Kysymys: Mistä löydät kiinnostuneita kumppaneita “ensitreffeille” varhaisen vaiheen yhteiskehittämiseen sotehy-alalla (sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat)?

Vastaus: Testialustatoimijoista! Erilaisia sotehy-alan testialustoja löytyy 2022 keväällä tekemämme selvityksen mukaan 68 kappaletta. Näistä 36 testialustaa (8+28) sopi tarkasteluhetkellä sosiaali- ja hyvinvointialoille, 32 toimivat pääosin terveysalalla:

Testialustat luokiteltu soveltumisalan mukaan.
Kuva: Testialustatoimijoita Suomessa luokiteltu soveltamisalojen mukaan (2022)

 

Kehitys kehittyy ja testialustat myös. Palvelut uudistuvat ja kehittyvät nopeastikin, kun testialustat pyrkivät vastaamaan sotehy-toimijoiden ja teknologiaosaajien tarpeisiin sekä uusien teknologioiden mahdollisuuksiin. Siksi testialustatoimijat ovat hyviä kumppaneita ensitreffeille: he ovat kiinnostuneita, he tietävät ja osaavat ja tuntevat verkostot alueella ja kansallisesti.

Testialustoja löytyy kautta Suomen, usein alueen korkeakoulujen yhteydestä. Testialustoihin voi olla yhteydessä itse, mutta osa on saavutettavissa myös välittäjäalustojen kautta: esimerkiksi Terveyskampus Turun Terttu-yhteistyökanavan kautta saa apua Varsinais-Suomen sotehy-testialustatoimijan valitsemisessa.

Lista testialustoista ja niiden sopivuudesta sotehy-aloille löytyy REDI SOTE -hankkeen loppujulkaisusta ”Yhteiskehittämällä resurssiviisaita digitaalisia sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja” ja sieltä kappale 2.4. “Testialustapalvelut tehostavat yhteiskehittämistä” (Antti Tuomisto, Eva Collanus). Lisää REDI SOTE -uutisia Turun yliopiston  REDI SOTE -osahankkeen sivulta.

Lisätietoja:

Lehtori Antti Tuomisto
Work Informatics, tietojärjestelmätiede
Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto

Hanke osarahoittiin osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

EAKR EU-lippu VipuvoimaaRedo Sote logo