Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Yleiskuvaus
Mikä WI?

WI (Work Informatics) on työn ja tietotekniikan välistä yhteyttä käsittelevä kansainvälinen maisteriohjelma. WI on myös teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen perustuva malli tietotekniikan tukeman toiminnan tarkastelemiseksi ja käytännön projektien suorittamiseksi.

Näkökulmamme ei ole tekninen tai sosiaalinen. Huomion kohteina ovat yhtä lailla sekä tietotekniikka, työn organisointi että työntekijät ja heidän osaamisensa. Kehittämämme malli on osoittautunut erittäin toimivaksi työkaluksi tietojärjestelmin tuetun toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

WI-asiantuntija kykenee kehittämään nykyisiä työtapoja ja tehostamaan tietojärjestelmien hyötykäyttöä. Lisäksi hän kartoittaa toiminnan tavoitteet, on mukana suunniteltaessa uusia toiminta- ja tietojärjestelmiä, huolehtii käyttöönotosta ja koulutuksesta sekä kehittää uusia toimintatapoja.