Digikyvykkyys

Digikyvykkyyden nosto- ja paikkauskeinojen keskeisiksi käsitteiksi tunnistimme: dialogin, mikro-oppimisen ja tapauskohtaisuuden sekä teknologioista lupaavaksi 360-vr-kuvauksen. Katso päätösvideomme: digikyvykkyyksien nosto ei ole selviytymistaistelua, aina voi tehdä jotain!

Tutustu myös loppuraporttiimme: Tuomisto, A., Harkke, V., Helin, A., Collanus, E. (2020) Digikyvykkyyksiä nostamassa – 6Aika:Digikyvykkyys -osahankkeen loppuraportti, TUCS National Publication, No 22, December 2020.

Digikyvykkyys (ESR, 1.9.2018-31.12.2020) vastaa terveysteknologian, meriteollisuuden ja metalliteollisuuden alalla toimivien yritysten osaajapulaan. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto ja sen osatoteuttajina toimivat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Turun seudulla yhteistyökumppanina toimii Turku Science Park Oy.

Lisätietoja, Antti Tuomisto antti.tuomisto@utu.fi