WiFE-ryhmä neukkarissa

WI-FE monessa mukana – hankepäivä 29.4.

WI-FE eli Work Informatics ja Future Ethics -tutkimusryhmät kokoontuivat pitkästä aikaa yhteen ihan paikan päälle. Kuvasta toivottavasti näkyy yhdessätekemisen ja -olemisen keveys!

Eri hankkeiden projektitutkijat tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa oikeasti. 14 hanketta ja saman verran tutkijoita. Mukana oli Kauppakorkeakoulun WI-FE -tutkijoiden lisäksi myös pitkäaikaiset kumppanit yliopistonlehtori Ville Harkke Åbo Akademista ja lehtori Kimmo Tarkkanen Turun ammattikorkeakoulusta.

Katso WI-hankkeet ja Future Ethics.

Työ. Se jatkuu.

t. Antti