Teemme hyvää, teemme hyvin, yhdessä

WI Academy – teemme hyvää

WI Academy – työntekijöiden ja kansalaisten hyvinvointia tietoyhteiskunnassa edistämässä vuodesta 1986

Tietotekniikan hyötykäyttöönotto. Tämä tutkimusteema on säilynyt vuosikymmenien yli. Sen merkitys on jopa kasvanut vuosien varrella, vaikka tietotekniikka on mullistunut. Työinformatiikan tutkimuskysymykset työn sujuvuudesta ja tietokonepohjaisten työvälineiden vaatimuksista, toimivuudesta ja merkityksistä nykyisille ja tuleville työtehtäville ja tavoitteellisille toiminnoille ovat säilyneet ja niiden merkitys on vain kasvanut.

WI Academy, WIA, on luotettava akateeminen kumppani yrityksille, tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille:

  • tilaustutkimukset, hankekumppanuudet, julkaisut, konferenssit ja yritysyhteistyö. Me teemme, koska osaamme ja haluamme tehdä hyvää, tehdä hyvin.

WIA kiteyttää työinformatiikan tutkimuksen, opetuksen ja yrityspalvelut helposti lähestyttävään muotoon. WIA:n keskeiset teesit ovat:

  • eettinen näkökulma on erityisesti ja erottamattomasti mukana: etiikan rooli kasvaa koko ajan
  • pienikin asia voi olla tärkeä kokonaisuuden kannalta: me saamme ne molemmat näkyviin tavalla joka tekee hyvää
  • käytettävyys ja tapauskohtaisuus: ihmisiltä ihmisille, kokonaisvaltaisesti, tietotekniikka halliten
  • kaikki tarkastelun tasot: yksilöstä ryhmään, työyksikköön ja järjestelmään, yrityksestä organisaatioon ja yhteiskuntaan

WIA toimii kolmen korkeakoulun asiantuntijoiden yhteisönä. Meillä on yhteensä noin 120 vuotta tietojärjestelmien ja työinformatiikan osaamista. Hankerahotusta on kertynyt jo lähes 10 miljoonaa, julkaisuja ja yritysprojekteja satoja. Kollegoiltamme ja verkostoistamme löytyy vielä lisää.

Ota yhteyttä ja tehdään hyvää.

Yst.t.,

Antti Tuomisto, 040-7371533, antti.tuomisto@utu.fi
Jani Koskinen, jasiko@utu.fi
Kai Kimppa, kakimppa@utu.fi
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, tietojärjestelmätiede, Work Informatics ja Future Ethics

Kimmo Tarkkanen, kimmo.tarkkanen@turkuamk.fi
Turun Ammattikorkeakoulu

Ville Harkke, ville.harkke@abo.fi
Åbo Akademi