Man watching research papers on the wall.

Terveysalan testialustojen maturiteettimalli

Miksi testialustoja ja niiden maturiteettiä eli kypsyyttä pitäisi tutkia? Lue lisää kirjoittamastamme Health Campus Turku blogista.

”Testialustojen kypsyyden arvioinnin avulla saadaan tietoa alustan toiminnasta, mitä voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä ja hallinnassa. Mikäli organisaatio haluaa tarjota testialustapalveluja, on sen ymmärrettävä, millainen testialustapalvelu on hyvänlaatuista, ja miten laadusta viestitään asiakkaalle. Laatu on erottuvuus- ja jopa kilpailutekijä, etenkin jos palveluja halutaan tarjota Suomen ulkopuolelle esimerkiksi osana 2022–2023 taitteessa käynnistyviä Eurooppalaisia Digitaalisia Innovaatioalustoja (EDIH).” Kielo-Viljamaa, Collanus, Tuomisto, Lahtiranta, ”Terveysalan testialustojen kypsyydellä on merkitystä”, Health Campus Turku blogi, 7.4.2022

Kirjoittajat ovat HCT 2.0 -hankkeen tutkijoita.

Emilia Kielo-Viljamaa: Sh (AMK), TtT, lehtori, Yrkeshögskolan Novia
Eva Collanus: FM, tohtorikoulutettava, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto
Antti Tuomisto: FL, lehtori, työinformatiikka, tietojärjestelmätiede, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto
Janne Lahtiranta: FT, työelämäprofessori, terveysteknologia Turun yliopisto

Testialustojen maturiteettia kehitetään osana Suomen Akatemian rahoittamaa HCT 2.0-hanketta (337640).