Kynä, käsi, vastauslomake

HCT2.0 tutki: maturiteetti pohjoismaalaisten testialustojen silmin

Health Campus Turku 2.0 -hankkeessa (lyhyesti HCT 2.0) haastattelimme pohjoismaalaisia terveysalustoja ja tarkastelimme, mitkä asiat tekevät terveysalan testialustasta kypsän. Haastateltavat alustat ovat erikoistuneet erilasisiin terveysalan ja terveysteknologian osa-alueisiin, kuten lääkinnällisiin laitteisiin, robotiikkaan sekä kuntouttavaan toimintaan. Jokaista kuitenkin yhdisti tarve kehittää prosesseja ja toimintapoja siten, että tarjottavien testialustapalveluiden laatua ja tehokkutta voitaisiin parantaa.

Maturity of health care testbeds – a qualitative mapping at the Nordic context -artikkelimme  on julkaistu FinJeHeW-lehdessä huhtikuussa.

Nyt toteutamme hankkeessa maturiteettimittarin auditointeja, joita tehtäneen kymmenkunta. Palaute ja kommentit ovat olleet hyviä ja kannustavia! Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.
Lisätietoja:

Emilia Kielo-Viljamaa: Sh (AMK), TtT, lehtori, Yrkeshögskolan Novia
Eva Collanus: FM, tohtorikoulutettava, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto
Antti Tuomisto: FL, lehtori, työinformatiikka, tietojärjestelmätiede, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto
Janne Lahtiranta: FT, työelämäprofessori, terveysteknologia, Turun yliopisto

Testialustojen maturiteettia kehitetään osana Suomen Akatemian rahoittamaa HCT 2.0-hanketta (337640).