Happy and content

Data hyötykäyttöön – tee älyteko ja ryhdy AI-lähettilääksi

Nyt on syytä rentoutua hetki tyytyväisenä datan ääreen! AI-lähettiläiksi on Turussa ja Tampereella ryhtynyt yli 30 henkilöä pk-yrityksistä. Yritykset ovat eri toimialoilta teollisuudesta ravintoloihin ja tuotannosta palveluihin. Osallistujien koulutustaustat vaihteli teknologiasta ja tuotannosta johtamiseen ja markkinointiin. Tämä kokenut osaajajoukko on saanut oman kokemuksellisen kasteensa dataan, signaalin löytämiseen sekä ymmärrystä siitä, mitä tekoäly on ja mitä ei. Ja etenkin: ”Mitä seuraavaksi, AI-lähettiläs?”

AI-lähetit ovat tyytyväisiä ja niin mekin. Usempien kanssa päästiin tavoitteeseen, joidenkin kanssa jopa yli. Asian vaativuus ja resurssien niukkuus ei estänyt toteuttamasta AI-lähettiläs-toimenpiteissä kokemuksellisen ja opettavaisen datakeissin. Siinä tekoälyn, koneoppimisen ja data-analytiikan työkaluilla demonstroitiin oman datan potentiaalia. Näitä ajatuksia työstettiin myös yhteisissä kahdessa työpajassa vuoden aikana.

”Selvää on, että tämä älyteko on vasta alkua. Meillä on sellainen käsitys, että osallistuneet AI-lähettiläät ovat saaneet paljon uutta ymmärrystä ja tietoa, jonka avulla he voivat tehdä parempia avauksia jatkotoimenpiteille,” toteaa lehtori Antti Tuomisto Turun yliopistosta. ”Eikä tässä  kaikki: mekin innostuimme lähettiläistä ja teimme ehdotuksia jokaiselle AI-lähetille jatkotoimenpiteistä, joita meidän mielestä kannattaisi tehdä seuraavaksi. Ja niitä toimenpiteitä riitti useampia kaikille!”

AI-lähettiläiden kommentteja alla. Toinen kierros alkaa NYT! Mukaan mahtuu vielä, ole yhteydessä!

  • Jukka Kontulainen, Sensoan Oy: ”AI-Lähettiläsohjelma toimi hienosti katalysaattorina ja auttoi meitä näkemään koneoppimisen mahdollisuudet käytännön ongelmatilanteen ratkaisemisessa. Ohjelmassa oli sopivasti teoreettista taustaa ja hands-on ongelmanratkaisua. Jatkamme projektia eteenpäin saatujen oppien ja kokemusten innostamana. Tavoitteena on ratkaisu, jolla voidaan seurata Piikkio Worksin tuotteiden kuljetuksia ja tunnistaa tekoälyn avulla kuljetuksissa ja siirroissa mahdolliset ongelmakohdat.”
  • Mikko Saariketo, CT-Ravintolat Oy: ”Data on keskeistä meidän liiketoiminnassa. AI-lähettiläänä käydyt keskustelut oman datan lisäarvosta ja muiden lähettiläiden vastaavista tilanteista oli hyvin valaisevaa. Sain uutta tietoa ja ymmärrystä tekoälyn mahdollisuuksista ja jatkotoimenpiteistä. Uusia avauksia datan parissa on jo suunnitteilla.”
  • Tomi Kantola, Raisioaqua Oy: ”AI-lähettiläsohjelma auttoi meitä ymmärtämään nykyisen datan käytettävyyden. Sekä tuki niitä ajatuksia mitä meillä on ollut datan käytöstä sekä tekoälystä. Tästä on hyvä jatkaa datan käsittelyä konkreettisella tasolla.”
  • Ali Salloum ja Samuli Reinikainen, Efima Oy: ”Meillä Efimalla on tärkeää soveltaa tuoreimpia tutkimustuloksia tuotekehityksessämme. AI-lähettiläshankkeen kautta pääsimme tekemään yhteistyötä akateemisen maailman kanssa. Opimme kaikkein edistyksellisimpien koneoppimismallien soveltamisesta tosielämän haasteiden ratkaisemiseksi. Hankkeen myötä huomasimme, kuinka monessa yrityksessä on vielä valtava määrä potentiaalisia kohteita tekoälypohjaisille ratkaisuille.”
  • Toni Sillanpää, Soficta Oy: ”AI-lähettiläshanke avarsi katsettamme yleisesti tekoälymaailmaa kohtaan ja täydensi osaltaan kattavasti meidän tekoälytietämystä. Varsinkin hankeen aikana saatu mahdollisuus nähdä ja kokea tekoälyä konkreettisella tasolla loi meille laajemman näkemyksen ja käsityksen sen moniulotteisista käyttömahdollisuuksista parantaa ja myös kehittää meidän nykyistä liiketoimintaa jatkossa. Kannustan muita yrityksiä lähtemään rohkeasti mukaan tähän laadukkaaseen hankkeeseen, koska voi hyvinkin olla mahdollista, että juuri sieltä sinun omasta ja ennalta arvioiden ehkä vähän tylsästäkin datamassasta saattaakin hankkeen aikana löytyä juuri sinulle jotain todella tärkeää ja arvokasta.
  • + monta muuta

Palautteet toisen työpajan jälkeen olivat kannustavia:

  • ”Tämän tyyppiset kehitysprojektit, joihin osallistuu erilaisia tahoja, ovat hyviä”
  • ”Hanke on motivoinut perehtymään aiheeseen liittyviin työkaluihin”
  • ”Data on pääomaa ja sen hyödyntäminen vaatii riittävät resurssit”
  • ”Hyvä katsaus tekoälyn hyödynnettävyyteen ja tämänhetkisen tason ymmärtämiseen.”

Eikä tässä vielä kaikki! Perjantain 4.3. twicthailussa klo 14.15-15 pelkästään AI-lähettilästä, datan ja tekoälyn hyödyntämistä pk-yrityksissä ja tulevan Turku TechWeekin valmistelua! Siirry perjantaina kanavalle www.twitch.tv/workinformatics!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Antti Tuomisto ja Turun yliopiston AI-lähettilästiimi
antti.tuomisto@utu.fi
040-7371533
AI-lähettiläs-hanke