Network of people

100% muuttui AI-lähettiläiksi

Kaksivuotinen AI-lähettiläs -hanke alkaa jo olla loppumetreillään. Hankkeen aikana mukana on ollut AI-lähettiläitä yli 30:stä pk-yrityksestä, jotka edustavat eri toimialoja teollisuudesta ravintola-alalle. Osallistujien taustat ovat myös vaihdelleet paljon. Silti onnistuimme tuomaan yhteen monen eri alan kokeneita asiantuntijoita, joita kaikkia on yhdistänyt halua oppia enemmän omasta datasta, tekoälystä ja sen hyödyistä sekä päästä ideoimaan jotain uutta.

Tammikuun loppupuolella pidettiin viimeinen yhteinen työpaja, jossa esiteltiin AI-lähettiläiden tekoälyprojekteja ja keskusteltiin jatkotoimenpiteistä. Oli hienoa huomata, miten AI-lähettiläs -hanke on saanut yrityksiä jakamaan kokemuksiaan datan ja tekoälyn mahdollisuuksista. Muutamat yritykset ovat jo olleet yhteydessä toisiinsa samankaltaisten projektien tiimoilta. Yhteisten ideoiden ja kokemusten jakaminen on yksi niitä asioita, joihin hankkeessa pyrittiin.

100% vastaajista koki muuttuneensa AI-lähettilääksi

Työpajan 2 osallistujien palautekyselyssä kaikki vastanneet kokivat muuttuneensa paljon tai jonkin verran AI-lähettilääksi. Hyvä juttu! Yksi tärkeimpiä muutoksia on mielestämme yhteistyön ja luottamuksen ilmapiiri, joka mahdollistaa riittävän keskittymisen datan ja liiketoiminnan ymmärtämiseen. Tämä siksi, että valittava tekoälytyökalu olisi mahdollimman sopiva ja toimiva tässä kokeiluvaiheessa. Olemme tehneet CRISP-DM:n kaksi ensimmäistä vaihetta mielekkääksi toiminnaksi AI-lähettiläille. Ilmeisesti onnistuimme tässä. Jälleen iso kiitos osallistujille!

Palaute oli yleisesti positiivinen: kaikki vastanneet kertoivat saaneensa osallistumisestaan mukaan jotain uutta tietoa sekä taitoa. Monet olivat onnistuneesti edistäneet datakeissiään. Joidenkin vastaajien osalta ongelmaksi muodostui ajankäyttö: vaikka yritimme olla hyvin joustavia ja ketteriä, silti osallistujat eivät aina pystyneet löytämään haluamaansa aikaa hankkeelle. Tässä yksi kehityskohde seuraavalle hankkeelle. Kaikkien kanssa päästiin kuitenkin hankkimaan kokemuksia omasta datasta ja edistämään datakeissejä. Tyytyväisyys näkyi tälläkin kierroksella molemmilla puolilla. Tästä on hyvä kaikkien jatkaa eteenpäin.

Käynnissä ovat vielä loppukeskustelut AI-lähettiläiden kanssa, joissa käydään läpi asiantuntijoiden ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Kysyimme myös AI-lähettiläiltä itseltään, miten he aikovat jatkaa datan hyödyntämisen edistämistä omalta osaltaan vielä hankkeeseen osallistumisen jälkeen. Joissain yrityksissä paino tulee olemaan uusien osaajien rekrytoinnissa, toisissa taas kiinnostus kallistuu enemmän korkeakouluyhteistöiden ja tekoälykumppaneiden etsintään ja oman osaamisen syventämiseen.

AI-lähettiläiden kommentteja

  • “Tämän tyyppisissä hankkeissa näen etuna sen, että hanke tuo uusia näkökulmia. Usein on helppo ajatella, että juuri nyt ei ole aikaa tai resurssia. Joskus voi kokeilla vain kokeilemisen vuoksi, ja kannattaakin. On hienoa, kun saa ensin tuuppauksen ja apua ulkopuolelta ja sen jälkeen näkee tuloksen konkreettisesti. Se madaltaa kynnystä uusiin kokeiluihin. Vaikka lopputulos olisi epäodotettu, sekin on tulos”. – Samu Raunela, Hotelway
  • “lmapiiri on mahtava! Meillä on ollut hyviä keskusteluja tekoälylähettiläiden kesken, ja sparrailemme toinen toisiamme. Olemme tässä yhdessä, ja meillä on isompi missio tehdä tekoälyä tutuksi. Tekoäly ei ole mörkö tai jokin trendihuippujuttu. Se on tekemistä, joka tarjoaa meille etumatkaa”. – Piia Kallioinen, Artome

Hankkeen loppuseminaari osana FIIF-tapahtumaa 16.2.2023 klo 13-16

Vielä on mahdollisuus kuulla hankkeesta ja tekoälystä alan ammattilaisilta! Torstaina 16.02 järjestetään Tampereella sekä Teamsissa FIIF-tapahtuma, jossa esitellään myös hankkeessa opittua ja nähtyä, aiheena Tekoälyratkaisujen edistäminen yrityksissä. Tilaisuus järjestetään suomeksi osoitteessa TAMK — Tampereen ammattikorkeakoulu (Kuntokatu 3) Auditorio A3-27 sekä Teams-lähetyksenä. Ilmoittaudu FIIF-tapahtumaan tästä.

Lisätietoja

Antti Tuomisto ja Turun yliopiston AI-lähettilästiimi
antti.tuomisto@utu.fi
040-7371533
AI-lähettiläs-hanke