DWA ja Data Vault kilpailu käynnissä.

Teräviä havaintoja tietovarastoinnista – case D♯

Tietovarastointi ja sen automatisointi on vahvassa kasvussa (Data Vault ja Data Warehouse Automation). Haasteena kasvun etenemiselle ja hyötyjen konkretisoitumiselle on kuitenkin osaamisen niukkuus: liiketoiminnan ja tietotekniikan vuoropuhelu on onnistuttava, jotta perustavanlaatuiset uudistukset DV:n ja DWA:n ympärillä lähtisivät heti oikealle polulle.

D♯ (DSharp) on Suomen johtavia DV/DWA-yrityksiä. Yngve Nyman ja Kim Johnsson DSharpilta halusivat uusia, perusteltuja näkemyksiä yritysten liiketoiminnan digitransformaatioon ja erityisesti DV/DWA-markkinatilanteeseen. Tutkimukseen ryhtyivät Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen maisteriopiskelijat Anniina Niukkanen ja Janeka Jalonen Giersberg.

Anniina ja Janeka: ”Toteutimme analyysin nykyisestä DWA-palveluntarjoajien kentästä ja haastattelimme alan ammattilaisia kerätäksemme näkemyksiä DWA-tuotteiden kehityskohteista. Projekti antoi mahdollisuuden tutustua ajankohtaiseen aihealueeseen D♯:n ammattilaisten tukemana, ja vastavuoroisesti pystyimme tarjoamaan uutta tutkimustietoa yritykselle. Lisäksi saimme mahdollisuuden soveltaa sekä vanhaa että projektin aikana hankittua tietoa ja osaamistamme tulosten tuottamiseen.

– Laajan toimeksiannon rajaaminen hallittavaan muotoon oli haastava, mutta antoisa ja opettavainen kokemus, jossa korostuivat haastateltavien ajankohtainen asiantuntemus ja näkemys aiheesta sekä  tutkimustiedon hyödyt. Lisäksi työ tarjosi mahdollisuuden syventyä uusimpiin  lähestymistapoihin, kuten Data Vault 2.0, Low-code kehitykseen ja Data Mesh -ajatteluun datan hallinnassa ja DWA:han.”

Mitä mieltä olivat projektista ja tuloksista asiakkaat, Yngve ja Kim?: ”Olemme kehittäneet D♯ SmartEngine -työkalua yli 15 vuoden ajan ja toimittaneet data-alustaratkaisuja vielä pidempään. Kahden viime vuoden aikana olemme aktiivisesti työskennelleet kymmenien asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa Suomen Datamarkkinalla ja meille on syntynyt hyvä oma näkemys Suomen markkinatilanteesta. DSharp Oy:n ja sisaryhtiön Cerion Solutions Oy:n verkostoitumismalli on tehnyt mahdollisista kilpailijoista ”co-opetition partnereita” ja olemme saaneet lisää ymmärrystä nopeasti kasvavasta ja kehittyvästä markkinasta myös kansainvälisesti.

Turun yliopiston (TY:n) toimeksiannossa saimme uuden sparraajan, joka katsoo Datamarkkinan kehitystä eri näkökulmista. Arvostamme erityisesti TY:n tiimin kykyä tarkastella D♯:n viestintää puolueettomasti ja kriittisellä silmällä, vertaillen kansainväliseen ja kotimaan kilpailuun. Lyhyessä ajassa saimme järjestelmällisesti kootun yhteenvedon kansainvälisistä painopisteistä ja trendeistä. Saimme vahvistuksen siihen, että olemme oikealla polulla. Suurkiitokset TY:n tiimille!”

Lisätietoja: lehtori Antti Tuomisto
040-7371533, antti.tuomisto@utu.fi