Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Yleiskuvaus Tarvekartoitus Tarjousarviointi Käyttöönoton tuki Nykyisten tietojärjestelmien arviointi Yrityscaset
Yrityspalvelut

Autamme yrityksiä tehostamaan tietojärjestelmiensä hyödyntämistä. Projekti voi sijoittua järjestelmän elinkaaren eri vaiheisiin sen suunnittelusta ja hankinnasta tuotantokäyttöön asti.

Projektiemme lähtökohtana ovat aina työtehtävät, joita teknisen järjestelmän tulisi tukea. Työtoiminnan lisäksi tutkimuksen kohteina ovat yleensä myös työntekijöiden osaaminen, työn organisointi ja tietysti itse tietojärjestelmä.

Kokemuksemme ja tutkimustemme perusteella tiedämme, että teknisesti paraskaan tietojärjestelmä ei riitä takaamaan työn tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla. Kyseessä on aina kokonaisvaltaisempi kehitys- ja muutosprosessi. Työn ja tietojärjestelmien yhteensopimattomuus näkyy mm. työntekijöiden turhautumisena ja palvelun hitautena.

Tietojärjestelmien hyödyntämistä voidaan tehostaa, ja me tiedämme, kuinka se tehdään. Palvelumme olemme jakaneet neljään osa-alueeseen.
Tarvekartoitus

Uusien tekniikoiden ja ohjelmien hyödyntämismahdollisuudet yritysten toiminnan uudelleen-
järjestelyjen yhteydessä.

Tarjousarviointi

Yritykselle tarjottujen tietojärjestelmien soveltuvuusarviointi.


Käyttöönoton tuki

Koulutusmateriaalia ja tukea työkäytäntöjen uudelleen järjestämiseksi.


Nykyisten tieto-
järjestelmien arviointi


Yksityiskohtainen selvitys nykyisten ratkaisujen käyttöasteesta ja puutteista.