Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  

Hyvistä markkinointikampanjoista vielä parempiin – case Sanapata

28.8.2017

Sanapata halusi laajentaa osaamistaan some-markkinoinnin analytiikka- ja analyysipuolella. Hyvin sujuvia Facebook-kampanjoita haluttiin seurata syvällisemmin, ja datasta syntyvää ymmärrystä käyttää oman toiminnan kehittämiseen ja uuden oppimiseen. ICT-portti käynnisti tarpeen perusteella Inside the Box -hankkeen alle projektin, jonka tavoitteena oli muodostaa loppukäyttäjien osallistamisen mittaristo sekä uusi itseään kehittävä laatumalli viestintästrategian suunnitteluun.

"Yksinyrittäjän arki on yleensä ”kädet savessa”-toimimista, jossa ei ehdi tai jaksa ajatella liiketaloudellisia prosesseja, lainalaisuuksia tai mitään muuta ylevää. Olikin päräyttävä kokemus, kun aloitimme ICT-portin työryhmän kanssa Sanapadan toiminnan kuvaamisen" Sanapadan Heli Aalto sanoo projektin aloituksesta ja jatkaa ”Yhtäkkiä minusta alkoi tuntua siltä, että Sanapata onkin ihan oikea yritys.”

Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin Sanapadan toimintaprosessit, historia ja suunnitelmat liiketoiminnan, teknologian ja sosiaalisen järjestelmän näkökulmista. Löydösten perusteella alettiin suunnitella käytännön laatuprosessia, joka perinteisen PDCA-mallin mukaisesti ohjaa jatkuvaan kehitykseen ja oppimiseen. Opiskelijat Joel Hoisko ja Mikko Raula tulivat mukaan projektiin suunnittelemaan some-analytiikan mittaristoa ja sen tulkitsemiseen käytettäviä työkaluja ja pääsivät mukaan oikeaan yritysprojektiin ja saivat oivaa kokemusta työelämän haasteiden taklaamisesta.

”Oikean asiakkaan kanssa toimiminen oli kyllä silmiä avartavaa ja erittäin mielenkiintoista, avasi kyllä tosi paljon tietojärjestelmiä. Pelkistä luennoista ei saisi tällaista ymmärrystä tietojärjestelmistä ja miten niitä oikeasti hyödyntää, joten mielestäni tämä kurssi ovat kyllä ehdottomia tietojärjestelmien kokonaisvaltaiseen käsitykseen”, opiskelijat toteavat ja kiittelevät asiakkaalta saatua innostavaa palautetta. ”Mielestäni tämä [kurssi] on kyllä ehdottomia tietojärjestelmien kokonaisvaltaiseen käsitykseen”, Hoisko ja Raula jatkavat vielä puhuttaessa mahdollisuudesta osallistua projektiin opintoihin kuuluvana kurssina.

Markkinatutkimuksessa löydettiin useita some-analytiikkatyökaluja, joista valittiin Sanapadan tarpeisiin sopivin. Samalla muodostettiin Sanapadan nykyisten työprosessien ympärille uusi laatumalli, joka painottaa Sanapadan arvostamaa läpinäkyvyyttä asiakkaiden suuntaan ja uusien strategioiden kokeilemista yhdessä. Raportointi- ja analytiikkaprosesseja uudistettiin siten, että ne tuottavat mahdollisimman hyvin vastauksia markkinointiprojektien vaikutuksista asiakasyritysten liiketoimintaan.

"Olen oppinut analysoimaan työni tuloksia ja käsitykseni omasta osaamisestani on vahvistunut. Oikeastaan Sanapadan kehittämisprosessi alkaa vasta nyt", kertoo Heli tuloksista.

Projekti johti keskusteluihin uusista palvelumalleista asiakasyritysten kanssa, ja mahdollisuuksiin laajentaa Sanapadan palvelupalettia some-markkinointiin liittyvään liiketoimintakonsultointiin.

Lisätietoja:

Antti Tuomisto, lecturer
Work Informatics, Information Systems
Turku School of Economics, University of Turku, FINLAND
antti.tuomisto@utu.fi http://workinformatics.utu.fi
Tel. +358 2 333 8395 Mobile +358 40 737 1533
Street address: Gezeliuksenkatu 2, 20500, TURKU, FINLAND
Mail address: Work Informatics, Turku School of Economics, 20014 University of Turku, FINLAND