Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Rewenda satsaa työprosessien kehittämiseen 10.12.2015

Rewenda Oy on asiantuntijayritys, jonka ydinosaamista on vakuutuksin hallittavat riskit. Vankka kokemus ja vahva osaaminen ovat tukeneet Rewendan kasvua tunnetuksi ja luotettavaksi yhteistyökumppaniksi.

Yrityksen kasvun myötä Rewendassa haluttiin ymmärtää paremmin yrityksen sisäisiä prosesseja. Työinformatiikan asiantuntijapalveluja tarjoava ICT-portti ryhtyi yrityksen työjärjestelmän kehittämiseen. Kartoituksessa keskityttiin mm. tietojärjestelmien hyödyntämisen ja erilaisten työtapojen havainnointiin. ICT-portin tiimi tarttui toimeen asiantuntijaotteella ja haastatteli yrityksen henkilöstöä tuottaakseen kattavan kuvan yrityksen arjesta ja työntekijöiden rooleista. Tarkastelussa hyödynnettiin erityisesti työroolin ja työjärjestelmän käsitteitä.

Kartoituksessa käytiin läpi yhdessä työntekijöiden kanssa heidän omia työ- ja toimintatapojaan. Lisäksi tutkittiin nykyisiä tietojärjestelmiä sekä niiden käyttötapoja ja pyrittiin tuomaan esiin sellaiset parhaat käytännöt, joiden jakaminen auttaisi kaikkia työntekijöitä organisaatiossa. Projektin tuloksena Rewenda sai arvion työjärjestelmän toimivuudesta sekä ehdotuksia siitä, miten toiminnan kehittämistä kannattaisi jatkaa.

Rewendan kokenut vakuutusmeklari Mika Hellsten oli tyytyväinen projektin tuloksiin. Kartoituksen toteuttamisesta vastasivat ICT-portin opiskelijat Tuomas Thorström ja Ville Skants ohjaajinaan ICT-portin lehtori Antti Tuomisto ja projektitutkijat Jesse Kaukola ja Antti Koskenvoima.

Ville Skants oli kiitollinen tilaisuudesta osallistua projektiin: "Työinformatiikasta kiinnostuneelle TJ-opiskelijalle projekti oli oiva mahdollisuus päästä "käytännön töihin". Projektin alussa en tiennyt aihealueesta yhtään mitään mutta nyt minulla on vähintään suhteellisen hyvä yleiskäsitys siitä mitä vakuutusmeklarin työ ja siinä olevat prosessit ovat. Tutkimuksen ja haastatteluiden aikana syntyi ymmärrys kuinka tärkeää on paneutua työtapoihin ja menetelmiin ennen kuin alkaa etsiä ongelmia tietojärjestelmistä.

Lisätietoja: Antti Tuomisto


Back