Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
TEKES on myöntänyt rahoituksen OmaHyvinvointi jättihankkeelle 15.2.2008

Tekes on päättänyt rahoittaa kaksivuotista (2008-2009) .OmaHyvinvointi.-nimistä hanketta. Hankkeen tutkijaosapuolina ovat Kuopion yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu (Kuopio), Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu (Espoo), Turun yliopisto ja Åbo Akademi (Turku). Kaikkia osahankkeita koordinoivat yhteisesti Turun yliopisto (professori Markku I. Nurminen) ja Åbo Akademi (tutkimusjohtaja Tarja Meristö).

Hankkeen tavoitteena on kehittää konsepti kansalaisen hallinnassa olevasta apuvälineestä, työnimeltään Pärjäin. Sen avulla kansalainen voi koota itselleen omat kappaleensa itseään koskevista asiakirjoista sähköisessä muodossa tavalla, joka mahdollistaa kokonaiskuvan muodostamisen ja tähän ymmärrykseen perustuvan aktiivisen toimijuuden. Työskentely aloitetaan terveydenhoidon alalta ja sitä laajennetaan projektin kuluessa käsittämään muita hyvinvoinnin alueita, ulottuupa konseptin sovellusala muillekin elämisen hallinnan ja asioinnin alueille. Koko hankkeen ytimenä on Pärjäimen konseptin tuottaminen. Konseptia koetellaan pilotoimalla sitä kahdella kohderyhmällä, äitiys- ja lastenneuvolaympäristössä ja eläkkeelle siirtyvien populaatioilla. Toteutustapoja eri alustaympäristöissä selvitetään ja protoillaan. Turun yliopiston vastuulla on kaksi pääteemakohtaista osahanketta, konseptointi (vetäjänä Markku I. Nurminen) sekä eläköitymiscase (vetäjänä tutkija Pekka Reijonen).

Hankekokonaisuuden suuruus on hiukan yli 1,4 miljoonaa euroa. Turun yliopiston osuus tästä on noin 360 000 euroa.

OmaHyvinvointiEsittey161007.ppt

OmaHyvinvointiHankeEtsiiTutkijoita.doc

Takaisin