Etusivu     Etusivu       Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Tutkimus Tietotyö ja johtaminen Terveysteknologia Etiikka ja vastuullisuus Käytettävyys Näkökulma
valittu
Tietotekniikka ei ole itseisarvo. On kyse siitä, kuinka sen mahdollistamat edut saadaan otettua hyötykäyttöön aivan tavallisella työpaikalla.

Markku I. Nurminen, professori emeritus, Turun yliopisto
Lukuisissa tutkimushankkeissa olemme joutuneet edelleen toteamaan, että työntekijät eivät tahdo saada töitään kunnolla tehdyksi tietojärjestelmien avulla – ei vaikka ne olisivat kohtuullisen hyvälaatuisia. Ei nimittäin riitä, että ihmiset osaavat käyttää tietojärjestelmiä, heidän täytyy kyetä ottamaan ne haltuun ja sulauttamaan osaksi työtehtäviään ja ammattitaitoaan.

Work Informatics on aivan erityisen osaamisen ja tutkimuksen alue. Siinä tietojärjestelmien käyttöä ja kehittämistä tarkastellaan työn tekemisen näkökulmasta. Tutkimushankkeet ovat väistämättä monitieteellisiä, eihän työorganisaation ymmärtämiseen riitä matemaattis-luonnontieteellinen lähestyminen. Tutkimuskysymyksinä on vuosien mittaan selvitetty, miten hyötykäyttöongelmat ilmenevät ja miten ne voi saada esille. Jotta voitaisiin korjata, lieventää tai peräti ehkäistä näitä ongelmia, on hyvä tuntea niiden syitä ja syntymekanismeja. Tutkimusalue niveltää siten yhteen perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen. Työ ei voi tapahtua laboratoriossa, koska tutkittava ilmiö on organisaatioissa. Samalla voidaan jatkuvasti vakuuttua siitä, että tutkitaan asioita, joilla on merkitystä, relevanssia.

Tutkimustyön tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla voidaan tukea tietojärjestelmien haltuunottoa. Kysymys ei ole vain siitä, että yksittäisten työntekijöiden työpanos kohentuisi, onhan useimpien tietojärjestelmien tarkoituksena myös ohjata organisaation toimintaa kokonaisuutena. Myös työntekijän motivaatio ja sitoutuminen kohentuvat, kun hän saa tietojärjestelmäosionsa hallintaan. Informaatioyhteiskunnan jäsenenä hän saa valmiuden toimia aktiivisena kansalaisena muuallakin kuin työyhteisössään.

Kaiken tämän tutkimustyön tuloksia pitää soveltaa ja ottaa käytäntöön organisaatioissa ja yhteiskunnassa. Sitä juuri teemme WI-maisteriohjelmassa, johon on sisällytetty parinkymmenen vuoden kuluessa kertynyt tutkimustieto. Ohjelman opiskelijat palvelevat erityisosaamisellaan elinkeinoelämää koko työuransa ajan, mutta jo opiskeluaikanaan he opinnäytetöitä tehdessään levittävät Work Informatics -viestiä yritysten hyödyksi.