Etusivu     Etusivu       Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Tutkimus Tietotyö ja johtaminen Terveysteknologia Etiikka ja vastuullisuus Käytettävyys Näkökulma
valittu
Työinformatiikan tutkimus on osa tietojärjestelmätieteen tutkimusta. Se sisältää seuraavat toisiinsa liittyvät tutkimusalueet:

  • Tietotyö ja johtaminen
  • Terveysteknologia
  • Etiikka ja vastuullisuus
  • Käytettävyys

2010-luvulla hankkeita on tehty mm. pk-yritysten liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa (ESR ja EAKR, 6aika), terveysteknologian ja innovaatioiden parissa yhdessä alueen yritysten kanssa (6aika, OKM, EAKR) sekä yksityisen ja julkisen sektorin digitalisaation ja käytettävyyden kehittämiseksi (ESR, Turun kaupunki, EAKR). Asiakkaina ovat olleet mm. CGI, TeliaSonera, Supercell, Nokia, F-secure, HK Scan, and, Felix Abba.

Taustaa

Work Informaticsin perusteet ovat syntyneet 1993 perustetun LaborIS-tutkimusyksikön tekemistä tutkimuksista, joissa on hyödynnetty teoreettisia lähtökohtia, jotka ovat kehittyneet ja jalostuneet monikymmenvuotisen harrastuksen tuloksina. Tutkimus pyrkii parantamaan tietojärjestelmien hyötykäyttöä tekemällä ongelmaan liittyvää perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta sekä tuotekehittelyä. Toiminta-ajatuksessa korostuu voimakkaasti työn ja tietojärjestelmien erottamattomuus: tietojenkäsittelytoimintoja ei voida irrottaa muusta toiminnasta, ei edes tietojärjestelmän suunnittelun ajaksi.

Teoreettinen lähtökohta on siinä, että tietojärjestelmät ja niiden toiminnot mielletään tinkimättömästi ihmisten teoiksi. Tietokone ei sen mukaan voi tehdä mitään, se on siis vain ihmisen toiminnan väline. Kun tämä periaate viedään loppuun asti, antaa se erinomaisen ohjenuoran myös havaittujen ongelmien korjaamiseen käytännössä. Tämä on voitu kokea myös empiirisesti useissa asiakastoimeksiannoissa.

Kriittinen perustutkimus tukee tekemäämme tutkimusta kautta linjan. Perustutkimuksen tuloksena syntyneitä käsitteitä ja käsitystapoja testataan soveltavassa tutkimuksessa, joka puolestaan edesauttaa käsitteiden entistä tarkemmassa määrittelyssä ja selkeämmän käsityksen muodostamisessa. Perus- ja soveltavan tutkimuksen relevanssi tulee todennettua tilaustutkimuksissa, joiden lähtökohtana ei ole mikään ennalta määrätty tutkimusintressi tai muodostettujen teoreettisten viitekehysten arviointi, vaan käytännön ongelmat. Käytännön ongelmien tutkimisen kautta pystytään tuottamaan tarkoituksenmukaista perustutkimusta ja todellisten ilmiöiden analyyttistä tarkastelua ja teoretisointia. Tämä kokonaisvaltainen tutkimusote saa aikaan myös tuotekehitysinnovaatioita, jotka lisäävät tekniikan hyötykäyttöä.