Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Yleiskuvaus Tarvekartoitus Tarjousarviointi Käyttöönoton tuki Nykyisten tietojärjestelmien arviointi Yrityscaset
Tarvekartoitus case Felix Abba

Tarvekartoituksessa perehdytään yrityksen toiminnan kehittämisvisioihin. Projektissa tehdään selvitys organisaation toiminnasta, sen kehityspotentiaalista ja uusien tekniikoiden hyödyntämismahdollisuuksista toiminnan uudelleenjärjestelyiden ohessa. Projektin tulosta voidaan käyttää sekä toiminnan tehostamisen pohjana että tulevaisuuden tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien arvioinnissa.

Projektin tuloksena voi olla esimerkiksi:
  • arvio työn organisoinnista ja esitys tarvittavista muutoksista (uuden toimintatavan määrittely)
  • arvio nykyisten tietojärjestelmien hyödyntämisestä toiminnassa ja esitys tehostamistarpeista
  • arvio mahdollisista tietojärjestelmään tarvittavista muutoksista tai uusien sovellusten tarpeesta
  • erilaiset tulevaisuusvisiot