Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Yleiskuvaus Tarvekartoitus Tarjousarviointi Käyttöönoton tuki Nykyisten tietojärjestelmien arviointi Yrityscaset
Tarjousarviointi

Tarjousarvioinnissa selvitetään eri tietojärjestelmätoimittajien tarjousten soveltuvuus organisaation tarpeisiin. Projektissa perehdytään yrityksen toimintaan ja arvioidaan tarjottujen järjestelmien soveltuvuus organisaatiolle. Lisäksi kartoitetaan järjestelmän käyttöönoton mukanaan tuomia muutos- ja koulutustarpeita. Projektin tulosta voidaan hyödyntää ostoneuvotteluiden tukena ja hankintapäätöksen pohjana.

Projektin tuloksena on ehdotus hankittavasta järjestelmästä sekä siihen mahdollisesti tarvittavista muutoksista.