Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
How digitalization and social media boosts SME's business - a case study 9.11.2015

Work Informatics studies the mechnisms of social media and digitalization in SMEs. This case study and action research focuses especially on Chinese tourists. The goal is to find out how the SME's daily routines change and what effects the desgined social media and digitalization has on consumers and business. This case study is part of Spark Up Portti project funded by ESF.


WI Pro Digitalization and new services

University of Turku is researching how social media and net pages can promote marketing and productization of services for new customer groups. In this case study we are focusing on Chinese customers. For research purposes, we are having a collaboration with Café Carré in Turku.

According to several researches, services offered in the native language are very important for foreign customers. As part of the case study, Café Carré has now launched web sites that include information and the menu also in Chinese. Using the Chinese web page, the research team is studying how information in Chinese is affecting potential customers and how new information and services is gaining visibility online.

The Chinese web site of Cafe Carré is available at www.carre.fi/zh/

More details: contact Antti Tuomisto (+358 40 7371 533).

如何运用数字化和社交网络促进中小公司发展-案例研究

图尔库大学正在研究如何运用社交网络和电子网站提升新用户群的市场和服务产品状况。在这个案例研究中,我们关注中国客户。研究中我们和图尔库的Café Carré进行合作。
根据研究数据,本国语言服务对于外国客户很重要。作为研究的一部分,Café Carré已经在官方网站中加入了中文信息以及中文菜单。研究小组正在根据中文网站研究中文信息如何影响潜在客户,以及新信息和服务如何在网上获得知名度。
Cafe Carré的官方网站:www.carre.fi/zh/

更多信息:联系Antti Tuomisto (+358 40 7371 533).

Tutkimusta digitalisaatiosta ja sosiaalisen mediasta hyödyntämisestä uusien palvelujen kehittämiseksi

Turun yliopisto tutkii kuinka sosiaalista mediaa ja verkkosivuja pystytään hyödyntämään markkinoinnissa ja palvelujen tuotteistamisessa uusille asiakasryhmille. Tutkimuksen erityisenä kohteena ovat kiinalaiset asiakkaat. Tutkimuksen kenttäosuuteen osallistuu turkulainen kahvila Cafe Carré.

Tutkimusten mukaan mm. omankieliset palvelut ovat tärkeitä ulkomaisille asiakkaille. Siksi tutkimuksessa on Café Carrélle avattu kiinankieliset verkkosivut: menun lisäksi on muuta tietoa kahvilasta kiinankielellä. Kiinankielisen verkkosivun avulla tutkitaan miten informaation tuottaminen kiinaksi vaikuttaa paikallisten asiakkaiden käyttäytymiseen ja miten uusi tieto ja palvelut näkyvät verkossa. Laajemmat tutkimuskysymkset liittyvät digitalisaatioon. Kuten Matti Pohjola (Aalto yliopisto, 2015) on todennut: "henkinen pääoma + digitaaliteknologia + uudet tuotantotavat => tuottavuuden uusi kasvu". Pk-yritysten ja palvelujen parissa tätä täytyy osata soveltaa oikein, niin silloin kaikkien yritysten potentiaalia päästään kehittämään paremmin.

Kohdeyrityksen verkkosivut löytyvät osoitteesta www.carre.fi

Lisätietoja:

Lehtori Antti Tuomisto
040-7371533
antti.tuomisto@utu.fi