Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Yleiskuvaus Tarvekartoitus Tarjousarviointi Käyttöönoton tuki Nykyisten tietojärjestelmien arviointi Yrityscaset
Nykyisten tietojärjestelmien arviointi

Nykyisten tietojärjestelmien arvioinnissa kartoitetaan organisaation toiminta ja siinä käytettävät tietojärjestelmät. Erityisesti keskitytään eri aikoina hankittujen järjestelmien yhteensopivuuteen ja niiden tukeman toiminnan analysointiin. Projektin tulosta voidaan käyttää sekä työtehtävien uudelleenjärjestelyn pohjana että tietojärjestelmien integrointitarpeiden määrittelyssä.

Projektin tuloksena on yksityiskohtainen selvitys organisaation nykyisten järjestelmien käyttötilanteesta ja mahdollisista työn sujuvuutta haittaavista pullonkauloista sekä vaihtoehdoista näiden haittojen poistamiseksi.