Suomeksi       in English      Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Koulutus Tutkinto Opiskelu Kurssit Erikoistyö Näkökulma

Tutkinto

Work Informatics on tietojärjestelmätieteen maisteritutkinto (FM) GITM-ohjelmassa. GITM on kansainvälinen ohjelma, jossa kaikki opinnot suoritetaan englanniksi. Ohjelman kursseissa perehdytään työn eri muotoihin ja tietotekniikan rooliin niissä. Lisäksi huomioidaan osaamisen merkitys ja toiminnan muutos käyttöönotto- ja kehittämisprosesseissa. Muita aiheita ovat mm. kokonaisarkkitehtuuri, tietojohtaminen, organisatorinen käyttöönotto, tietojärjestelmien arviointi, käytettävyys ja IT-etiikka.

Turun yliopiston tarjoamien tietojärjestelmätieteen kurssien lisäksi WI-tutkintoon voi sisällyttää Turku Centre for Computer Sciencen (TUCS) kautta Informaatioteknologian laitoksen ja Åbo Akademin syventäviä tietojärjestelmätieteen tai muiden IT-alojen opintoja.

WI-tutkinnon muihin opintoihin voit lukea opintoja laajasta Turun yliopiston kurssitarjonnasta mukaanlukien muiden tiedekuntien kurssitarjonta ja sivuainekokonaisuudet. Vaihtoehtoja on esim. tietoturva, tuotteistaminen, yrittäjyys, psykologia tai filosofia. JOOPAS-sopimuksella voit anoa myös muiden kotimaisten korkeakoulujen opintoja osaksi Sinun tutkintoasi.

WI-tutkinto luo kestävän ja käytännöllisen perustan IT:n monille toiminta- ja sovellusalueille. Tutkinto rakentuu syventävistä opinnoista ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja opinto-ohjauksen avustuksella valituista muista opinnoista sekä opinnäytteistä.

Tutkinnon laajuus on 120 op, ja siihen vaaditaan (katso esimerkkinä GITM-ohjelman sisältö ja rakenne).
- syventäviä tietojärjestelmätieteen WI-opintoja 40 op
- Research Methods, 7 op
- muita HOPS:ssa sovittuja opintoja 33 op
- opinnäytteet: asiakasyritykseen tehtävä Erikoistyö (Master's Project, 10 op) ja Pro gradu -tutkielma (30 op).