Suomeksi       in English      Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Koulutus Tutkinto Opiskelu Kurssit Erikoistyö Näkökulma
Konkreettisten tulosten ja asiakkaan saaman hyödyn näkeminen innosti minua. WI:n avulla sain yhdistettyä kaksi koulutustaustaani yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Anne Koskinen, tutkija, Turun yliopisto

Tutustu WI-asiantuntijoihin: Anne Koskinen-Kannisto, Matti Toivonen, Pekka Tetri, Jani Koskinen, Olga Moiseeva. Katso myös WI-ammattinimikkeitä.

Insinööritaustaisena Work Informatics -koulutusohjelma auttoi minua näkemään tekniikan roolin aiempaa laajemmassa yhteydessä. WI-koulutuksen kautta omaksuin uuden tavan hahmottaa erilaisia työkokonaisuuksia. Samalla sain uusien toimintatapojen keksimisen ja esittämisen apuvälineitä, joilla asiat saataisiin toimimaan entistä paremmin – joko tekniikan avulla tai joskus jopa ilman sitä. Myös aiemmat sosiologian opintoni sopivat hyvin WI-koulutukseen. WI näkökulman kautta sain konkreettisen tarkastelupinnan käytännön elämään, johon pystyn soveltamaan erilaisia sosiologisia näkemyksiä. Eniten pidin siitä, että sain yhdistettyä kaksi koulutustaustaa yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Koulutuksen loppuvaiheessa tuntui mukavalta, kun pystyi soveltamaan pari vuotta opiskeltuja teoreettisia käsitystapoja käytännössä. Se, että näki miten kaikki mallit ja menetelmät toimivat oikeasti asiakasympäristössä, sai kaiken opiskelun tuntumaan arvoiseltaan. Konkreettisten tulosten ja asiakkaan saaman hyödyn näkeminen innosti minua perehtymään vielä syvemmin ja laajemmin koulutuksen taustalla oleviin lähtökohtiin. Olenkin nyt mukana tutkimusprojekteissa, joissa olen saanut nähdä, mistä kaikki tämä oikein syntyy.

Aion jatkaa tutkijana näissä projekteissa ja saada niistä materiaalia myös suunnittelemaani väitöskirjaan. Haluaisin täydentää WI-viitekehystä luomalla uusia esimerkkejä käytännön ja teorian yhteennivoutumisesta ja viedä eteenpäin myös teknistä tuotekehitystä WI-lähtökohtien mukaisesti. En näe poissuljettuna mahdollisuutena, että toimisin jossain vaiheessa tietojärjestelmäsuunnittelijana tai tietohallinnon asioista vastaavana – vaikka tällä hetkellä tutkiminen houkutteleekin enemmän.