Suomeksi       in English      Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Koulutus Tutkinto Opiskelu Kurssit Erikoistyö Näkökulma
Koulutus

FM-tjt -tutkinnon voi suorittaa erillishaussa tai kansainvälisissä maisteriohjelmissamme, jonka kaksivuotiseen koulutukseen voi hakea alalle soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Koulutus antaa valmiuden toimia hyvin erilaisissa, monipuolisissa ja haastavissa tieto- ja työjärjestelmien kehittämiseen sekä tietojohtamisen alaan liittyvissä tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Työtehtävät voivat liittyä tietojärjestelmien määrittelyyn ja suunnitteluun, sovelluskokonaisuuksien arviointiin suhteessa erilaisiin työtehtäviin ja uusien järjestelmien käyttöönoton toteuttamiseen organisaatiotasolla. Koulutus antaa myös perusvalmiudet tutkijan työhön.

Lähtökohtana koulutukselle on tarkastelutapa ihmisistä lähtien – se, millä tavoin tietotekniikka saadaan toimimaan arkipäivän työtä tukevalla tavalla johtaen hyötykäyttöön. Asioita ei tarkastella tekniikan ehdoilla, vaan koulutuksessa painottuvat niin sosiaaliset, psykologiset, poliittiset, taloudelliset ja organisatoriset näkökulmat tietotekniikan ollessa kuitenkin olennainen osa kokonaisuutta.

Koulutuksen jälkeen opiskelijalle on muodostunut laaja-alainen käsitys tietojärjestelmien mahdollisuuksista tehostaa yksilöiden ja organisaatioiden toimintaa monilla eri tasoilla. Koulutus tarjoaa tulevalle ammattilaiselle olennaisia taitoja, kuten vahvan analyyttisen kyvyn mahdollisten ongelmien rajaamiseen ja esittämiseen monella tavalla soveltaen erilaisia mallintamismenetelmiä. Kyky esittää ja nähdä tietojärjestelmäkokonaisuus monelta eri kannalta on tärkeää, sillä järjestelmän soveltuvuutta täytyy voida arvioida niin työntekijän, työyhteisön, hallinnon kuin teknisen toiminnallisuuden lähtökohdista. Tämä vaatii monen erilaisen ihmisen yhteistyötä, jota Work Informatics -koulutuksen käynyt ammattilainen voi tukea edistämällä eri ammattiryhmien välistä vuorovaikutusta.

Koulutus perustuu todennettuihin tieteellisiin tuloksiin, teoreettisiin malleihin ja menetelmiin, mutta oman uteliaisuuden, luovuuden ja maalaisjärjen lisäämisen ja soveltamisen edellytyksiä ei pyritä vähentämään. Osaava ja innostunut opetus- ja tutkimushenkilökunta on aina valmis keskustelemaan ja auttamaan opintojen edistymisessä. Sinun näköisesi maisteritutkinnon takaa aito HOPS: WI-tutkintoon voit valita juuri sinua kiinnostavia opintoja!