Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Yleiskuvaus Tarvekartoitus Tarjousarviointi Käyttöönoton tuki Nykyisten tietojärjestelmien arviointi Yrityscaset
Käyttöönoton tuki

Käyttöönottoa tukevassa projektissa uusi työtoiminta suunnitellaan sellaiseksi, että työ pystytään käyttöönoton jälkeen suorittamaan mahdollisimman sujuvasti. Uutta tai edelleen kehitettyä tietojärjestelmää käyttöönotettaessa myös toimintatapaa on muutettava. Tässä avautuu samalla mahdollisuus toiminnan kehittämiseen, jonka toteuttaminen vaatii osaamis- ja koulutustarpeiden selvittämistä. Projektin tulosta voidaan käyttää varmistamaan tietojärjestelmän käyttöönoton hallittu toteutus, tietojärjestelmän sovittaminen työn ominaiseksi osaksi sekä toimintatapojen muutoksen onnistuminen.

Projektin tulos on kuvaus käyttöönoton jälkeisistä toimintatavoista, ohjeistus työtehtävien suorittamisesta sekä materiaalia työntekijöiden koulutukseen.