Etusivu     Etusivu       Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Tutkimus Tietotyö ja johtaminen Terveysteknologia Etiikka ja vastuullisuus Käytettävyys Näkökulma
valittu

Käytettävyys: tietotyön konteksti mukaan tuotekehitykseen

Tietojärjestelmien käytettävyysvaatimukset saavutetaan vain huolellisella käyttäjätiedon hankinnalla ja käytettävyystarpeiden huomioimisella tuotesuunnittelun ja tietojärjestelmäkehityksen jokaisessa vaiheessa.

Työinformatiikka tarjoaa käytettävyyden tutkimiseen tavallista laajemman viitekehyksen, jossa käytettävyyttä tarkastellaan koko työjärjestelmän toimivuuden ja hyvinvoinnin kannalta, työntekijöiden ja kuluttajien arkipäivässä, ei vain tietojärjestelmän mitattavana ominaisuutena.

Painopisteemme tutkimuksessa ovat käytettävyyden arviointimenetelmien kehityksessä sekä menetelmien tuottamien tulosten integroimisessa moderniin järjestelmä- ja tuotekehitykseen. Suosimme empiiristä tiedonkeruuta todellisia kehitysprojekteja hyödyntäen ja niitä hyödyttäen. Näissä olemme palvelleet niin suuria kuin pieniäkin yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita jo kahden vuosikymmenen ajan.

Käytettävyystutkimuksestamme lisätietoa:

  1. Kimmo Tarkkasen julkaisut
  2. WI-käytettävyyslaboration sivut
  3. Kymmeniä asiakasprojekteja

Lisätietoja: Kimmo Tarkkanen (kimmo.tarkkanen@utu.fi).

Kimmo Tarkkanen

Käytettävyys ennen kaikkea.

Pekka Reijonen

Kokonaisvaltainen työ ja tekijä.

Kai Kimppa

Käytettävyyttä luonnollisesti.