Etusivu     Etusivu       Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Tutkimus Näkökulma eLive.fi ICT-portti Pärjäin
valittu

Pärjäin (eng. Coper)

29.4.2014 UUTISIA! Pumppu-hankkeen loppuseminaari järjestetään tiistaina 27.5.2014 Helsingin Messukeskuksessa.

10.4.2014 UUTISIA! Ministeri Risikko kiinnostui kansalaislähtöisten e-terveyspalvelujen hyötykäyttöönotosta.

24.3.2014 UUTISIA! Hanke lähenee loppuaan, mutta uusia on rakenteilla. Tulossa Pumppu-hankkeen loppuraportti ja loppuseminaari toukokuussa. Julkaisuluetteloon on päivitetty uusia julkaisuja. Lisäksi teemme ministerivierailun huhtikuussa, josta kuullaan lisää myöhemmin....

Vuonna 2010 päättyneessä kaksivuotisessa OmaHyvinvointi-hankkeessa (Tekes) luotiin konsepti välineestä, jolla kansalainen voisi hallita sähköisessä muodossa olevia terveys- ja hyvinvointitietojaan. Tälle konseptille annettiin nimi Pärjäin, jolla kuvattiin välineen roolia apuvälineenä nykyaikaisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen muodostamassa ekosysteemissä. Hanke toimi VTT:n koordinoiman Feelgood-hankkeen virallisena sisarhankkeena.

Pärjäin-konseptin jatkokehitystä jatketaan vuonna 2011 Pärjäin-pilotti -osahankkeessa, joka on osa Pumppu-hanketta (EAKR). Osahankkeen tavoitteena on tarkentaa Pärjäin-konseptia ja tuoda sen toiminnallisuutta käytäntöön osana sydänpotilaille tarkoitettuja sähköisen terveysasioinnin palveluja. Toteutettua Pärjäin-konseptin osaa testataan osana Turun kaupungin sähköisiä terveyspalveluja. Uudenlaisen Pärjäin-konseptiin perustuvan palvelun keskiössä on kansalaisen (kuntalaisen) selviytyminen hoidon jälkeisessä arjessa. Palvelun määrittely toteutetaan läheisessä yhteistyössä toimialan teknologiatoimittajien ja potilasjärjestöjen kanssa.

Osahankkeessa tarkastellaan myös terveys- ja hyvinvointipalvelujen sekä teknologiatoimittajien välistä suhdetta. Tavoitteena on tukea Varsinais-Suomen alueella toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sektorilla, jota perinteisesti on pidetty haastavana. Tätä toimintaa tehdään yhdessä alueen Jokapaikan tietotekniikka -osaamisklusterin kanssa, joka on osa työ- ja elinkeinoministeriön Osaamiskeskusohjelmaa (OsKe).

Pumppu-hankkeen (2011-2013) koordinaattorina toimii Innopark Oy. Muiden osahankkeiden toteuttajina ovat Hämeenlinnan kaupunki, Laurea Ammattikorkeakoulu (Vantaa), Kaakkois-Suomen Sosiaalisalan osaamiskeskus Socom (Lappeenranta) ja Turun ammattikorkeakoulu.

Pärjäin-pilotti -osahanketta tukevat Turun kaupunki, Logica Oy ja Turku Science Park Oy osana Jokapaikan tietotekniikka -osaamisklusteria.

 • Aiheeseen liittyviä linkkejä: Pumppu-hanke,Taltioni, Kurkiaura, FeelGood ja SalWe.
 • Sähköiset terveyspalvelut tukevat sydänpotilaan arkea (Turun Sanomat 24.1.2013 alio)
 • Kansalainen näkyväksi - ääni kuuluviin: Pumppu-seminaari oli 14.3.2013. Tutustu esityksiin!
 • Pärjäin-aiheisia julkaisuja:
  • Knaapi-Junnila S., Korpela A., Koskinen J. & Otim R. 2013. Towards Citizens´ Empowerment with the Coper-pilot. The 36 th Information Systems Research Seminar in Scandinavia(IRIS36). (accepted)
  • Koskinen J. 2010. Phenomenological view of health and patient empowerment with Personal Health Record. The 3rd International conference on Well-Being in the Information Society - Navigating the Fragmented Innovation Landscape. Turku, Finland. August 18-19. 2010.
  • Koskinen J. 2014. "Life of Mine" - Datenherrschaft as Heideggerian way to treat individual's patient information. CEPE 2014 Conference - Computer Ethics: Philosophical Enquiry. (accepted)
  • Koskinen  J., Heimo O.& Kimppa K. 2012. A viewpoint for more ethical approach in healthcare information system development and procurement: the four principles. The 4th International Conference on Well-being in the Information Society – Exploring the Abyss of Inequalities. Turku, Finland, August 22-24, 2012.
  • Koskinen J., Heimo O. & Kimppa K. 2013. Rawls’ view in context of datenherrschaft over personal patient information. CEPE Conference - Computer Ethics: Philosophical Enquiry. (in print)
  • Koskinen J. & Kainu V. 2013. Missed chances and wrong choices in patient information? An ethical evaluation of the Finnish implementation of the EU Database Directive. Ethicomp 2013. (in print)
  • Koskinen J. & Knaapi-Junnila, S. 2014. Information technology - the unredeemed opportunity to reduce cultural and social capital gap between citizens and professionals in healthcare. In the 11th Human Choice and Computers International Conference, Turku Finland, 30 July - 1 August, 2014. (accepted)
  • Lahtiranta J. & Koskinen J. 2013. Electronic health services for cardiac patients: a salutogenic approach. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, Vol 5 (2-3).
  • Otim R. 2013. Understanding the Needs of Cardiac patients Towards E-health Services. The 36 th Information Systems Research Seminar in Scandinavia(IRIS36). (accepted)

Lisätietoja: projektin johtaja Antti Tuomisto, p. 040-737 1533, tutkija Jani Koskinen, projektiassistentit Anna Korpela, Sari Knaapi-Junnila ja Ronald Otim.