Suomeksi       Etusivu      Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Yleiskuvaus Tarvekartoitus Tarjousarviointi Käyttöönoton tuki Nykyisten tietojärjestelmien arviointi Yrityscaset
Saimme yliopistolta puolueettoman ja edullisen arvion tietojärjestelmiemme ja tavoitetoimintamme yhteensopivuudesta. Projektin tulokset jopa ylittivät odotuksemme. Perusteellista arviota voimme käyttää sekä liiketoimintamme kehittämisessä että kommunikoitaessa toiminnan vaatimuksia järjestelmätoimittajalle.

Pekka Ojanen, toimitusjohtaja, Westlog Oy


Raisiolainen Westlog Oy tarjoaa logistiikkapalveluja mm. ruotsalaiselle hygieniatuotteita valmistavalle SCA-konsernille. Yrityksen muita asiakkaita ovat kaupungit, kunnat, sairaalat ja palvelukodit sekä yksityishenkilöt Suomessa. Liiketoiminnan volyymi on kasvanut tasaisesti koko toiminnan ajan. Samalla palvelu- ja asiakassuhteet sekä maksukäytännöt ovat monimutkaistuneet.

Keväällä 2007 toteutetun projektin tavoite oli kuvata, mallintaa ja arvioida järjestelmien ja toimintaprosessien yhteydet. Keskeinen tietojärjestelmä on ollut käytössä koko yrityksen elinkaaren ajan ja sitä on kehitetty aktiivisesti. Järjestelmään tehdyt muutokset olivat saaneet usein aikaan uusia ongelmatilanteita, jolloin järjestelmän aiheuttama epävarmuus alkoi kasvaa.

Tehdyn mallin pohjalta pystytään seuraamaan toimintaprosessien vaikutusta toisiinsa. Samalla suunnittelu helpottuu, kun voidaan nähdä ongelmakohtien syyt: mitkä johtuvat järjestelmästä ja mitkä jostain muusta. Tehty malli toimii myös jatkuvan dokumentoinnin pohjana.

www.westlog.fi