Suomeksi       Etusivu       Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Yleiskuvaus Tarvekartoitus Tarjousarviointi Käyttöönoton tuki Nykyisten tietojärjestelmien arviointi Yrityscaset

Yliopiston kanssa toteuttamastamme tietojärjestelmän kehitysprojektista saimme konkreettista tietoa liiketoimintaprosessistamme ja tietojärjestelmämme yhteydestä siihen. Projektin tulosten perusteella pystymme arvioimaan ja suuntaamaan kehityshankkeitamme.

Kimmo Kärpijoki, Manager/Product Support Services, Sanako Oy


Turkulainen Sanako Oy on maailman johtava kielistudioiden ja oppimisympäristöjen toimittaja. Keväällä 2005 yrityksessä toteutettiin asiakastukeen liittyvän tietojärjestelmän arviointi- ja kehitysprojekti. Projektin tavoitteena oli arvioida määriteltyjä toimintaprosesseja ja näin tukea Sanakon strategisia kehityshankkeita.

Arviointi tuotti uutta tietoa Sanakon asiakaspalvelujärjestelmän hyötykäyttöasteesta. Selvityksen perusteella toimintaprosesseja, tietojärjestelmiä ja asiakasyhteistyötä sekä palvelua voidaan kehittää liiketoimintaa tehostavalla tavalla.

www.sanako.com