Suomeksi       Etusivu      Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Yleiskuvaus Tarvekartoitus Tarjousarviointi Käyttöönoton tuki Nykyisten tietojärjestelmien arviointi Yrityscaset
Toteutimme yliopiston kanssa projektin, jonka tuloksia voimme käyttää sekä toimintaa kehittäessämme että välittäessämme yrityksemme tarpeita järjestelmätoimittajiille. Tietotekniikkayritysten kanssa asioiminen ei ole helppoa. Tuntuu, että meidänkin tulisi olla tietotekniikan asiantuntijoita. Perusosaamisemme on kuitenkin muualla. Tämän yhteistyön parantamiseksi toteutettu projekti oli hyvä ratkaisu.

Markku Blom, toimitusjohtaja, Pertinax Oy


Salolainen Pertinax Oy valmistaa, suunnittelee ja kehittää toimistotarvikkeita. Tuotevalikoimaan kuuluvat Paperipalvelun tuoteluettelosta löytyvien erilaisten mappien ja kansioiden lisäksi myös asiakaskohtaisesti suunniteltuja tuotteita, pehmoheijastimia ja kovapropeenipakkauksia.

Keväällä 2006 toteutetun projektin tavoite oli selvittää työ- ja toiminnanohjausjärjestelmän nykytila ja ongelmakohdat – taustalla oli yrityksen tarve uudistaa toiminnanohjausjärjestelmäänsä. Projektissa kuvattiin ja mallinnettiin yrityksen nykyiset toimintatavat ja tietojärjestelmän liittyminen niihin.

Projektin tuloksena syntyneen prosessimallin pohjalta pystytään perustellusti suunnittelemaan ja tehostamaan toimintaa. Selvitystä käytetään myös uudelle toiminnanohjausjärjestelmälle asetettavien vaatimusten pohjana.

www.pertinax.fi