Suomeksi       in English      Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Koulutus Tutkinto Opiskelu Kurssit Erikoistyö Näkökulma
Selvitysprojektissa tiivistyi osaaminen, joita opiskelujen aikana on saatu ja erityisesti syventävien kurssien anti konkretisoitui monessa kohtaa. Lisäksi saatoimme yhdistää työelämästä saamiamme valmiuksia teoreettisempaan tietämykseen. Erityisen hienolta tuntui löytää pitävää konkretiaa ja selkeitä toimintaehdotuksia laajan ja ehkä hieman abstraktin selvityksen pohjalta.
Asiakkaamme oli alueellista kehitystyötä erityisesti projektien muodossa suorittava organisaatio. Uusien projektien luominen ja niiden läpivienti vaatii tiheää verkostoa erityisesti alueen tärkeistä toimijoista ja osaavista yrityksistä. Verkoston tuntemiseen ja hyödyntämiseen vaaditaan paljon viestintää ja kommunikointia, jolloin on tarpeen pitää kirjaa käydystä viestinnästä ja yhteystiedoista. Lisäksi asiakkaan organisaation sisällä toimijat ovat hyvin erikoistuneita omaan erikoisalueeseensa, joten organisaation yksilöille kertyvä tietämys, osaaminen ja tieto ei välttämättä välity parhaalla mahdollisella tavalla. Organisaatiossa oli kehittynyt näkemys, että yhteinen asiakkuuksienhallintajärjestelmä olisi äärimmäisen hyödyllinen työväline, joka kehittäisi organisaation osaamista sekä jakaisi tietoa ja tietämystä laajemmin organisaation sisällä.

Tehtävänämme oli suorittaa esikartoitus asiakkuuksienhallintajärjestelmän hankinnalle ja käyttöönotolle. Pyrimme luomaan konkreettisen pohjan teknisen järjestelmän valinnalle mallintamalla asiakkaan työjärjestelmän prosessit työroolipohjaisesti, asiakkuuksienhallinnan näkökulmasta. Lisäksi esitimme useita toiminnan kehittämistä tukevia huomioita asiakkaan liiketoimintaan liittyen, tietojärjestelmien näkökulmasta. Tärkeimmät tulokset olivat siis asiakkaan saamat konkreettiset toimintaohjeet, jotka opastivat tarkasti raportin sekä prosessikuvausten käytön uuden järjestelmän hankintapäätöksen tukena.

Selvitysprojektissa tiivistyi osaaminen, joita opiskelujen aikana on saatu ja erityisesti syventävien kurssien anti konkretisoitui monessa kohtaa. Lisäksi saatoimme yhdistää työelämästä saamiamme valmiuksia teoreettisempaan tietämykseen. Erityisen hienolta tuntui löytää pitävää konkretiaa ja selkeitä toimintaehdotuksia laajan ja ehkä hieman abstraktin selvityksen pohjalta. Selvityksen tuoma informaatio ja esitetyt huomiot olivat selkeitä itselle, mutta niiden perustelu ja konkretisointi selkeytyivät kovan ajatustyön jälkeen.

Aki Nieminen ja Antti Träskelin
Epilogi: Oppi ei ojaan kaada

Satuin yhtäaikaisesti asiakasprojektin kanssa opiskelemaan IT-laitoksella kurssia Knowledge Management, eli syventävää kurssia tietämyksen hallinnasta. Hyvistä luennoitsijoista ja kurssitöistä huolimatta aihe vaikutti erittäin abstraktilta. Tietämyksenhallinta vaikutti äärimmäisen tärkeältä aihepiiriltä ja siitä löytyi paljon yhtymäkohtia liiketoiminnan ja erityisesti johtamisen tarpeisiin. Aihetta oli todella mielenkiintoista pohtia eri kannoilta ja käytännön työstä tuntui löytyvän paljon esimerkkejä, mutta tämän opin toiseen suuntaan vieminen tuntui armottoman kovalta tehtävältä. Asiakasprojektissa kuitenkin kirkastui mieleen monta huomiota siitä, kuinka näitä kurssilla käsiteltyjä asioita voitaisiin hyödyntää liiketoiminnassa oikeasti. Pelkästään huomioimalla pieniä projektityön johtamisen seikkoja ja tiedon jakamista yhteisön jäsenten välillä sopivin ja kevyin keinoin, voitaisiin saada asiakasorganisaation toimintaa kehitettyä merkittävästi.

Antti Träskelin