Suomeksi       in English      Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Koulutus Tutkinto Opiskelu Kurssit Erikoistyö Näkökulma
WI-projektin tarkoituksena oli tukea yritystä siirtymisessä käyttäjäkeskeiseen tuotekehitysprosessiin. Projektissa kartoitettiin aluksi tuotekehitysprosessin nykytila haastattelemalla sen eri vaiheisiin osallistuvia työntekijöitä. Nykytilan kartoituksen perusteella tuotettiin prosessimalli, jonka avulla yritys voi vaiheittain siirtyä käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen.

Sanonta ”tekemällä oppii” kuvaa parhaiten WI-projektia. Se oli tekijöilleen prosessi, joka oli sekä palkitseva että haastava. Sillan rakentaminen teorian ja käytännön välille ei aina ollut helppoa. Lopputuloksena syntyi kuitenkin syvällinen ymmärrys tuotekehitysprosessista sekä käytettävyyden soveltamisesta siihen. Näin oppikirjojen tieto muuttui tekijöilleen osaamiseksi. Lisäksi palkintona oli tyytyväinen asiakas.

Terhi Mikkola ja Nina Suvanto