Suomeksi       in English      Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Koulutus Tutkinto Opiskelu Kurssit Erikoistyö Näkökulma
Opintojen avulla olimme saaneet vahvan käsityksen siitä, miten organisaatio, työnsuorittaminen ja ICT-järjestelmät eivät ole irrallisia elementtejä, kun pyritään kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.
Asiakkaan oli tarkoitus korvata vanha toiminnanohjausjärjestelmä uudella ja asiakas halusi käyttöönottoon ulkopuolista konsultointia. Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa nykytila ja sitä koskevat ongelmat, sekä laatia kuvaus toimintamallista onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Nykytilanteen hahmottamisen kautta luotiin ja kuvattiin uudet pääprosessit koskien työnsuorittamista sekä järjestelmän käyttöä.

Projektin tuloksena asiakas sai kokonaisvaltaisen kuvan nykytilasta sekä roolipohjaisen kuvauksen uudelleen suunnitelluista pääprosesseista. Näin asiakkaalle luotiin edellytykset toiminnanohjausjärjestelmän onnistuneelle käyttöönotolle sekä sen jälkeiselle kehitystyölle. Loppuraportti kokonaisuudessaan toimii asiakkaan kannalta ohjemaisena välineenä tuloksien saavuttamiseksi.

Keskeisimpänä tutkimusmenetelminä käytimme puolistrukturoituja haastatteluja sekä rakentavia keskusteluja yrityksen organisaation eri tahojen kanssa (työntekijöistä johtoon). Projektin tuloksena syntyneet roolipohjaiset prosessikuvaukset sekä kirjallisen loppuraportin avulla pystyttiin antamaan asiakkaalle konkreettinen ja helposti hahmotettava käsitys tutkimustuloksista sekä keskeisistä päämääristä.

Opintojen avulla olimme saaneet vahvan käsityksen siitä, miten organisaatio, työnsuorittaminen ja ICT-järjestelmät eivät ole irrallisia elementtejä, kun pyritään kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tästä syystä tiedonkeruumetodit keskittyivät nimenomaan ICT-järjestelmän tuleviin käyttäjiin. Tuloksien esittäminen roolipohjaisten kuvausten avulla oli myös opintojen kautta opittu asia.

Projekti ja sen ohjaajat auttoivat meitä hahmottamaan, miten oppimaamme teoriaa sovelletaan käytännössä. Oli mielenkiintoista päästä osalliseksi ratkaisemaan yritysmaailmassa esiintyviä todellisia ongelmia. Projekti antoi valmiuksia ja itsevarmuutta suoriutua vieraasta tilanteesta, jossa ei ole valmista ratkaisumallia tai materiaalia.

Jarno Leino ja Jukka Piippo