Suomeksi       in English      Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Koulutus Tutkinto Opiskelu Kurssit Erikoistyö Näkökulma
Tämän päivän työssä tiedon määrä ei ole enää ongelma. Ongelmana on, miten kerättyä tietoa käsitellään ja käytetään hyödyksi eri organisaatiorakenteissa.
Erikoistyössä saimme kokea suuren organisaation toimijoiden työkuvien ja niistä syntyvien intressien vaatimukset sekä ristiriidat. Yksittäisen toimijan näkemys ja toimintatavat saattavat olla yksilötasolla toimivia ratkaisuja, mutta laajemmassa kontekstissa ilmenee ristiriitoja ja ongelmia. Saimme huomata erikoistyöprojektissamme, että organisaatio- ja järjestelmäkehitys kulkevat käsikädessä jatkuvien kompromissien etsinnässä.

Erikoistyö kokonaisuudessaan nivoi yhteen aikaisemmin käymiämme Work Informatics:in sekä muiden aineiden kursseja sekä selkeytti laaja-alaisuuden pohjaa. Käytännön tasolla se osoitti, että opittuja asioita tarvitaan ja teorian yhdistäminen konkreettiseen yritystoimintaan on mahdollista.

Jatkuva tekniikkaan panostaminen saattaa aiheuttaa ennakoimattomia hankaluuksia työn toiminnassa. Work Informatics:in painotus kokonaisuuden näkemiseen ihmisten, tehtävien, teknologian ja organisaation vuorovaikutuksena on auttanut meitä ymmärtämään laajempia kokonaisuuksia. Tästä on ollut meille hyötyä erikoistyön jälkeen käymissämme kursseissa sekä työelämässä.

Pasi Bergman ja Jani Koskinen