Suomeksi       in English      Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Koulutus Tutkinto Opiskelu Kurssit Erikoistyö Näkökulma
Toteutimme erikoistyömme esitutkimusprojektina, joka edelsi asiakkaan omaa kehityshanketta. Projektiin sisältyi kohdeprosessin nykytilan selvittämisen ja mallintamisen lisäksi viitoittavien kehitysehdotusten laatiminen. Tulokset tarjosivat asiakkaalle hyödyllistä tietoa kohteesta sekä perustan sen kehittämiseen tähtääviä tietojärjestelmän kehitysprojekteja varten.

Keräsimme esitutkimusprojektin edellyttämää empiiristä aineistoa prosessiin liittyvien työroolien edustajilta käyttäen haastatteluita sekä kohdistettua web-pohjaista kyselyä kvantitatiivisen tiedon lähteenä. Analysoimalla kerättyä tietoa kykenimme laatimaan kohteesta roolipohjaiset prosessikuvaukset sekä saavuttamaan hyvän ymmärryksen sen rakenteesta ja ongelmista, mikä antoi edellytykset projektin onnistumiselle.

Maisteriohjelman aiemmat opinnot tarjosivat meille metodologisen pohjan käytännön toteutusta varten ja tukivat kykyämme hahmottaa kokonaisuus objektiivisesti. Erikoistyö toimi luontevasti yhdistävänä siltana teoreettisten opintojen ja käytännön työelämän välillä. Kokemuksena kurssi oli piristävän poikkeava ja opettava paketti.

Tomi Virkki ja Hanna Jokinen