Etusivu     Etusivu       Etusivu       Sivukartta       Yhteystiedot  
Tutkimus Tietotyö ja johtaminen Terveysteknologia Etiikka ja vastuullisuus Käytettävyys Näkökulma
valittu

Tietotyö ja johtaminen: Työjärjestelmät kaiken perusta

Tietojärjestelmien  ja tietotekniikan onnistunut hyötykäyttöönotto on edelleen yhtä ajankohtainen asia kuin työinformatiikan alkuaikoina 1990-luvulla. Tietotyön ja tietotyöläisen rooli on kasvanut ja vahvistunut, samalla kun uusin tietotekniikka on tarjonnut yhä uudenlaisia palveluja, välineitä ja toimintatapoja. Perusta on silti edelleen sama: ihmisten tavoitteellista toimintaa, jossa datan luominen, käsittely, tallennus ja siirto ovat erottamaton osa moniulotteista kokonaisuutta, jota kutsumme työjärjestelmäksi. Työinformatiikassa työ ja sen kohde kuvataan ja ymmärretään kokonaisuutena: oma työ, yhteistyö, palvelut, osaaminen, muutos sekä tietotekniikka itsenäisenä että osana kaikkia viittä edellistä komponenttia otetaan haltuun. Tavoitteena on parempi järjestelmien ymmärrys, joka puolestaa tuottaa tarkoituksenmukaisempaa tietoa tietojärjestelmistä analyysiä, suunnittelua ja arviointia varten eli parempaa tiedolla johtamista.

Kuten hyvin tiedetään, tietotekniikasta on paljon hyötyä, mutta positiiviset odotukset eivät aina realisoidu halutussa laajuudessa tai suunnitellussa aikataulussa. Tutkimuksemme etsii tietotekniikan hyötykäytön ongelmiin ratkaisuja sekä työelämälähtöisesti yritys- ja tutkimusprojekteissa että kouluttamalla työinformatiikan maistereita tietojärjestelmätieteessä.

Liiketoiminnan ja työjärjestelmien tutkimusta ja kehitystä ovat rahoittaneet vuodesta 2008 lähtien:

 1. ESR (1.11.2008-31.12.2011): ICT-portin ensimmäiseen vaiheeseen osallistuvat Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park Oy, ja hanketta tukivat mm. Trivore Oy, ElanIT Resources, Fujitsu Services ja Salon kaupunki. Asiakasrajapinta ja palvelut määriteltiin, toteutettiin ja testattiin lukuisin asiakasprojektein.
 2. Teknologiateollisuuden 100v-säätiö (1.4.2011-30.4.2013) Opetuksen ja yritysprojektien sisältöjä kehitettiin ja IT-toimijoiden roolia selkeyttiin.
 3. ESR (1.5.2013-31.12.2014): OpePortti laajentaa hyviä käytäntöjä osaksi työelämälähtöistä korkeakouluopetusta, IT-toimijoiden roolia terävöitetään entisestään ja opiskelijatiimien monialaisuutta pyritään laajentamaan samalla kun yritysprojektien hallintaa tehostetaan ja Portti-palvelua tarjotaan laajemmalle joukolle opettajia ja tutkijoita.
 4. SparkUp Portti (EAKR 1.1.2015-31.12.2016) jatkaa palvelujen kehittämistä yhä laajemmalle kohderyhmälle sopivaksi, yhä laajemmin opiskelija- ja ohjausresurssein. Keihäänkärkinä ovat tietotekniikka, markkinointi ja ympäristöliiketoiminta. Tavoitteena on muotoilla korkeakoulujen palvelut siten, että Portin laaja asiakaskunta löytää niiden avulla tarpeilleen oikeat tekijät ja oikeat sisällöt oikeaan aikaan laadukkaine tuloksineen. Helppoa? Niin sitä luulisi... Mukana projektissa ovat WI:n lisäksi Turun yliopiston Brahea-keskus, Turun ammattikorkeakoulu, Humak ja Turku Science Park Oy.
 5. Inside-the-Box (ESR, 8.2.2016-31.12.2018) on perusteellinen pk-yritysten hyötykäyttöönoton tulkitsija digitalisaation (uudet prosessit, asiakasläheisyys, kansainvälisyys) ja työhyvinvoinnin saralla. Hanke toteutetaan yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja rahoitukseen osallistuu myös TeliaSonera Oyj.
 6. Salo - connecting things (EAKR, 1.6.2016-28.2.2018) yhdessä Informaatioteknologian laitoksen kanssa. Koordinaattori on YritysSalo Oy ja kumppanina Turku Science Park Oy. Tavoitteena IoT ja digitalisaation hyötykäytön ja osaamisen nopeaa mutta laadukasta realisointia vastaamaan Salon seudun rakennemuutokseen.
 7. DigiKoeAjo (AIKO, Varsinais-Suomen liitto, 1.1.2017-31.12.2017) tuo yllättäviinkin toimialoihin m2m-kokeiluja. Tuloksissa tarkastellaan sekä itse kokeilua, kohdetta ja sen vaikutuksia sekä kaikkea tätä liiketoimintamallin kehittämisen näkökulmasta. Tavoite on siis laajempi ymmärrys lähes toimialariippumattomasti IoT-ratkaisujen sisällöistä pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.
 8. Näyttämöt ja Kasvunpajat (6aika, EAKR, 1.9.2016-31.12.2018) hankkeessa viedään työjärjestelmien kestävä kehitys uuteen ympäristöön. Kohdeyrityksen lisäksi uuden työn kehittämisessä ovat mukana kokeneet eri alojen työttömät ja valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat. Työinformatiikka pyrkii varmistamaan, jotta uuden työn vaatimukset ja tarpeet ovat mahdollisimman hyvin huomioituna osana muutos- ja kehitysprosessia. Hanketta koordinoi Tampereen kaupunki ja muut kumppanit ovat Tampereen Ammattikorkeakoulu, Turun w Ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park Oy.
 9. DaaS eli Data-as-a-Serivce (EAKR, 1.9.2017-31.8.2019) -hankkeessa kiertotalous, älyliikenne ja liiketoimintamallien digitaalinen uudistuminen kohtaavat avoimen datan mahdollisuudet. Toteutamme kumppaniemme (Turun AMK, koordinaattori, Metropolia ja XAMK) kanssa 28 hackatlonia. Liiketoimintamallien uudistumispaineita selvitämme ylimaakunnallisissa innovaatiopajoissa olemassa olevan avoimen datan, semiavoimen yritysdatan ja uusien vaatimusten valossa avoimin mielin.
 10. Työvoimahautomo-projektissa (kesä-syyskuu 2017) selvitettiin osaajien eli työttömien ja yritysten tekemättömän työn kohtaanto-ongelmaa. Erityisnäkökulmana oli koulutuksen tarjoajien suhde osaajamarkkinoihin (työnhakijoiden käyttämät alustat ja palvelut) ja yritysten (piilo)työpaikkoihin.
 11. KyberVALIOT (EAKR, 1.9.2018-31.12.2020) -hanke tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille uuden fyysisen ja virtuaalisen kyberturvallisuustestilaboration. Toteutamme kumppaniemme (Turun AMK/koordinaattori ja XAMK) kanssa uuden laboratoriokonseptin pk-yrityksille, erityisesti valmistavalle teollisuudelle ja IoT-palveluntarjoajille. Lisätietoja.
 12. Digikyvykkyys (ESR, 1.9.2018-31.12.2020) vastaa terveysteknologian, meriteollisuuden ja metalliteollisuuden alalla toimivien yritysten osaajapulaan. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto ja sen osatoteuttajina toimivat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Turun seudulla yhteistyökumppanina toimii Turku Science Park Oy. Lisätietoja.
 13. Kunnan muuttuva tietohallinto - tapaustutkimuksia Turun kaupungille (2016 - ). Kuntien tietohallinto on suurien muutosten ääressä tulevien maakunta- ja sote-uudistusten takia. Tutkimuksissa haetaan kuntarajat ylittäviä, kestäviä ja hallittavia IT-arkkitehtuurin ja tietohallinnon ratkaisuja.
 14. Tapaustutkimuksia (mm. SMEs, digitalization and tourism, Finland section, EU-wide study, Malta/EU coordinated project, TeliaSonera -digitalisaatiotutkimuksia jne., katso Uutisista lisätietoja)

Tietotyö ja johtaminen -tutkimuksissa on usein lopputuloksena kohdeyrityksen tietotekniikkaa liiketoiminnan tai julkisen palvelun osana paremmin hallitseva organisaatio, joka on verkostoitunut myös muiden sidosryhmien (IT-palvelujentarjoajat, kunnat, valtionhallinto ym. ) suuntaan uudella tavalla. Kaikki oppivat, kaikki hyötyvät.

Lisätietoja: Turun yliopiston osahankkeiden vastuullinen johtaja, lehtori Antti Tuomisto (antti.tuomisto@utu.fi), 040-737 1533.

Antti Tuomisto

Tietojärjestelmien kestävää ja kokonaisvaltaista kehitystä.

Markku I. Nurminen

Työinformatiikan isä ja äiti.

Jesse Kaukola

Pk-yritysten tietohallinnon puolesta. Aina. Työntekijän hyväksi.

Ari Helin

Kypsä ja tehokas. Ja hallittu. Prosessi.